תביעת אבהות לפי דרישת משרד הפנים - בדיקת סווג רקמות (הורה זר והורה ישראלי)

ראשי >תחומי התמחות>תביעת אבהות - מעמד לקטין
תביעת אבהות ומעמד לקטין שאביו הנטען הוא ישראלי
איך להסדיר אזרחות ישראלית לילד שנולד בחו"ל לאם זרה והאב ישראלי ? איך להוכיח אבהות על קטין שנולד מחוץ לישראל לאם זרה ?
בהתאם לחוקי מדינת ישראל ילד של אזרח ישראלי זכאי לאזרחות ישראלית מלידה וזו הסיבה שמשרד הפנים דורש הוכחה לאבהות, הדרך הבטוחה ביותר להוכחת האבהות הנטענת היא ביצוע בדיקת סיווג רקמות.
משרד הפנים מכיר בבדיקות שהתבצעו בישראל באחד מבתי החולים ויסכים לרשום את הקטין ברוב המקרים רק לאחר שניתן פס"ד הקובע את האבהות של הישראלי על הקטין.
משכך במקרים בהם האב ישראלי והאם זרה, יש צורך בהגשת תביעת אבהות (בהסכמה) לבית המשפט לענייני משפחה וביצוע בדיקת סווג רקמות לצורך קביעת האבהות על הקטין, יתכנו גם מקרים הפוכים בהם יבקש משרד הפנים פסק דין מבית המשפט לעניני משפחה כשהאם ישראלית והאב זר וזאת להוכחת כנות הקשר ורישום האב הזר בתעודת הלידה של הקטין, כאביו של הקטין.
מי שנולד לאב שהנו אזרח ישראלי רשאי לקבל אזרחות ישראלית, לכן, משרד הפנים דורש ברוב המקרים הוכחת אבהות ומתעקש על ביצוע בדיקת רקמות טרם רישום הקטין כישראלי מה שמצריך הגשת תביעת אבהות בבית משפט לענייני משפחה.
בדיקת האבהות נעשית באמצעות מתן דגימת DNA דגימת דם או רוק הבדיקה נקראת "בדיקת סיווג רקמות" ונעשית באמצעות בדיקה של רקמות ואיזואנזימים ועל פי תוצאות הבדיקה (חוות הדעת של הרופא מבית החולים מהמעבדה לסווג רקמות) ניתן פס"ד הקובע את קשרי המשפחה בין ההורה לקטין.
לפני הבדיקה ועל מנת לבצע בדיקת סיווג רקמות, יש לקבל צו של בית המשפט המורה לבית החולים לבצע את הבדיקה.

בדיקת סיווג רקמות לזוגות מעורבים
זוגות מעורבים (זרה וישראלי) שנולד להם ילד לפני שאושר ההליך המדורג ולעיתים גם במהלך ההליך המדורג (אם הייתה פרידה זמנית, חשש לכנות הקשר או שנישאו לאחר הוריית הקטין) יידרשו להמציא פסק דין הקובע קשרי משפחה בין הילד להורה הישראלי שכן ילד/ה של אזרח ישראלי זכאי למעמד בישראל כשל אביו. 

ההליך המשפטי
כשמדובר בבני זוג מוגשת בקשה בהסכמה בבית המשפט לענייני משפחה בה מבוקש לתת צו המורה על ביצוע בדיקת הרקמות, העתק הבקשה מועבר לתגובת היועץ המשפטי לממשלה, זה רשאי לדרוש מסמכים כגון תעודות מאומתות, דרכונים וכו' ולאחר שמוגשת עמדת היועמ"ש לבית המשפט, מחליט בית המשפט באם להיענות לבקשה.
לרוב בית המשפט נענה לבקשה ונותן צו המורה על קיום הבדיקה בבית חולים בישראל.
חוו"ד רפואית המסתמכת על תוצאות המעבדה ובה התוצאה מועבר ישירות לבית המשפט ועל סמך התוצאה מוגשת בקשה למתן פסק הדין הקובע קשרי משפחה בין ההורה לילד.
לאחר מכן על סמך פסק הדין יש להגיש בקשה למשרד הפנים לרשום את הקטין כילד של אזרח ישראלי במרשם האוכלוסין ואף ניתן להגיש בקשה לדרכון ישראלי לילד.
 
תביעת אבהות ובדיקת סיווג רקמות לפי נוהל חו"ל 
לעיתים האזרח הישראלי נמצא בישראל והקטין או הקטינה שנולדו בחו"ל שוהים יחד עם האם הזרה בחו"ל (או שגם הישראלי נמצא בחו"ל) במקרים אלה, משרד הפנים דורש כי בדיקת האבהות תיעשה בבית חולים בישראל לפיכך יש נוהל של משרד החוץ הנקרא "נוהל חו"ל" ומתן הדגימה ייעשה בשגרירות ישראל בחו"ל.
בהתאם לנוהל זה, מוגשת התביעה בבית משפט לענייני משפחה בישראל בהתאם למקום המגורים הרשום של הישראלי, לאחר מכן מועברת הבקשה לתגובת המדינה ולאחר קבלת התגובה ניתן ע"י בית המשפט צו לביצוע הבדיקה.
אם הישראלי בישראל הוא נותן את הדגימה בישראל (דגימת דם או רוק) ומי שנמצא בחו"ל (הישראלי, האם והקטין או הקטינה) יזומנו לנציגות ישראל בחו"ל למתן דגימת ה DNA בנציגות ישראל בחו"ל בפני הקונסול הישראלי.
דגימת הרוק לאחר מכן תועבר בדואר דיפלומטי ישירות לבית החולים שיבא בתל השומר, שם תיערך הבדיקה במעבדה לסיווג רקמות, תוצאות הבדיקה שהנן חסויות יועברו ישירות מבית החולים לבית המשפט עם קבלת התוצאות.

פרטים על הבדיקה
ביום ביצוע הבדיקה, לקיחת הדם או הרוק, יש להביא תעודות מזהות (תעודת זהות או דרכון וכן תעודת לידה של הילד) וכן את הצו מבית המשפט המורה על ביצוע הבדיקה.
לקיחת דם מהילד מתבצעת ע"י רופא ילדים או אחות מרפאת ילדים.
ניתן לבצע בדיקת אבהות גם של עובר ממי השפיר, המכילים תמיד את תאי העובר, ע"י ניקור והוצאת מי שפיר (בשבוע 17 לערך של ההריון), או מסיסי השליה (שבוע 10) במקרים אילו על רופא הנשים המטפל לתאם מראש את ביצוע הבדיקה עם המעבדה וגם בדיקה זו מותנית בצו בית המשפט.
בבדיקת אבהות נבדקים סוגי דם, סמנים גנטיים שונים וסיווג רקמות של כל השלושה, על סמך הבדיקות מאשרים או שוללים אם הגבר הוא אכן האב. מחצית מהתכונות הגנטיות של כל אדם מתקבלות מאביו הביולוגי ומחציתן השנייה מאמו הביולוגית, לפיכך אם קיים סמן גנטי כלשהו אצל הילד אשר אינו קיים אצל האם או הגבר, המשמעות היא כי הגבר אינו אביו של הילד וקיים אב אחר. מאידך אם כל הפרמטרים אשר נבדקו אצל הילד מצויים אצל האישה או הגבר, ניתן להסיק בודאות המתקרבת למאה אחוז כי הגבר הנבדק הוא אכן האב.
 
למשרדנו נסיון רב בהגשת תביעות אבהות לפי נוהל חו"ל, ייצגנו מקרים רבים בהן האם הזרה והילד/ה שוהים בחו"ל (ילד שנולד לישראלי בתאילנד, בפיליפינים, בדרום אפריקה, בגאנה, ברוסיה, באוקראינה ובמדינות אירופה השונות) והאב הישראלי בישראל. לאחר ההכרה באבהות ורישום הקטין כילד של אזרח ישראלי, ניתן להגיש בקשה לקבלת דרכון ישראלי, הבקשה לדרכון לקטין מוגשת בשגרירות בחו"ל לאחר עדכון השגרירות ברישום האבהות ובנוכחות ההורים והקטין.

עצם מתן המעמד לקטין אינו משליך אוטומטית על מעמדה של האם, במידה והישראלי מעוניין להזמין את בת הזוג לישראל יש לפעול בהתאם לנהלים המקובלים בין אם על בסיס הזוגיות ובין אם על בסיס נישואים אזרחיים.

למידע נוסף ולסיוע בפניה לבית המשפט לענייני משפחה בעניני תביעת אבהות או ייצוג במשרד הפנים פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il
תביעת אבהות ומעמד לקטין שאביו הנטען הוא ישראלי
איך להסדיר אזרחות ישראלית לילד שנולד בחו"ל לאם זרה והאב ישראלי ? איך להוכיח אבהות על קטין שנולד מחוץ לישראל לאם זרה ?
בהתאם לחוקי מדינת ישראל ילד של אזרח ישראלי זכאי לאזרחות ישראלית מלידה וזו הסיבה שמשרד הפנים דורש הוכחה לאבהות, הדרך הבטוחה ביותר להוכחת האבהות הנטענת היא ביצוע בדיקת סיווג רקמות.
משרד הפנים מכיר בבדיקות שהתבצעו בישראל באחד מבתי החולים ויסכים לרשום את הקטין ברוב המקרים רק לאחר שניתן פס"ד הקובע את האבהות של הישראלי על הקטין.
משכך במקרים בהם האב ישראלי והאם זרה, יש צורך בהגשת תביעת אבהות (בהסכמה) לבית המשפט לענייני משפחה וביצוע בדיקת סווג רקמות לצורך קביעת האבהות על הקטין, יתכנו גם מקרים הפוכים בהם יבקש משרד הפנים פסק דין מבית המשפט לעניני משפחה כשהאם ישראלית והאב זר וזאת להוכחת כנות הקשר ורישום האב הזר בתעודת הלידה של הקטין, כאביו של הקטין.
מי שנולד לאב שהנו אזרח ישראלי רשאי לקבל אזרחות ישראלית, לכן, משרד הפנים דורש ברוב המקרים הוכחת אבהות ומתעקש על ביצוע בדיקת רקמות טרם רישום הקטין כישראלי מה שמצריך הגשת תביעת אבהות בבית משפט לענייני משפחה.
בדיקת האבהות נעשית באמצעות מתן דגימת DNA דגימת דם או רוק הבדיקה נקראת "בדיקת סיווג רקמות" ונעשית באמצעות בדיקה של רקמות ואיזואנזימים ועל פי תוצאות הבדיקה (חוות הדעת של הרופא מבית החולים מהמעבדה לסווג רקמות) ניתן פס"ד הקובע את קשרי המשפחה בין ההורה לקטין.
לפני הבדיקה ועל מנת לבצע בדיקת סיווג רקמות, יש לקבל צו של בית המשפט המורה לבית החולים לבצע את הבדיקה.

בדיקת סיווג רקמות לזוגות מעורבים
זוגות מעורבים (זרה וישראלי) שנולד להם ילד לפני שאושר ההליך המדורג ולעיתים גם במהלך ההליך המדורג (אם הייתה פרידה זמנית, חשש לכנות הקשר או שנישאו לאחר הוריית הקטין) יידרשו להמציא פסק דין הקובע קשרי משפחה בין הילד להורה הישראלי שכן ילד/ה של אזרח ישראלי זכאי למעמד בישראל כשל אביו. 

ההליך המשפטי
כשמדובר בבני זוג מוגשת בקשה בהסכמה בבית המשפט לענייני משפחה בה מבוקש לתת צו המורה על ביצוע בדיקת הרקמות, העתק הבקשה מועבר לתגובת היועץ המשפטי לממשלה, זה רשאי לדרוש מסמכים כגון תעודות מאומתות, דרכונים וכו' ולאחר שמוגשת עמדת היועמ"ש לבית המשפט, מחליט בית המשפט באם להיענות לבקשה.
לרוב בית המשפט נענה לבקשה ונותן צו המורה על קיום הבדיקה בבית חולים בישראל.
חוו"ד רפואית המסתמכת על תוצאות המעבדה ובה התוצאה מועבר ישירות לבית המשפט ועל סמך התוצאה מוגשת בקשה למתן פסק הדין הקובע קשרי משפחה בין ההורה לילד.
לאחר מכן על סמך פסק הדין יש להגיש בקשה למשרד הפנים לרשום את הקטין כילד של אזרח ישראלי במרשם האוכלוסין ואף ניתן להגיש בקשה לדרכון ישראלי לילד.
 
תביעת אבהות ובדיקת סיווג רקמות לפי נוהל חו"ל 
לעיתים האזרח הישראלי נמצא בישראל והקטין או הקטינה שנולדו בחו"ל שוהים יחד עם האם הזרה בחו"ל (או שגם הישראלי נמצא בחו"ל) במקרים אלה, משרד הפנים דורש כי בדיקת האבהות תיעשה בבית חולים בישראל לפיכך יש נוהל של משרד החוץ הנקרא "נוהל חו"ל" ומתן הדגימה ייעשה בשגרירות ישראל בחו"ל.
בהתאם לנוהל זה, מוגשת התביעה בבית משפט לענייני משפחה בישראל בהתאם למקום המגורים הרשום של הישראלי, לאחר מכן מועברת הבקשה לתגובת המדינה ולאחר קבלת התגובה ניתן ע"י בית המשפט צו לביצוע הבדיקה.
אם הישראלי בישראל הוא נותן את הדגימה בישראל (דגימת דם או רוק) ומי שנמצא בחו"ל (הישראלי, האם והקטין או הקטינה) יזומנו לנציגות ישראל בחו"ל למתן דגימת ה DNA בנציגות ישראל בחו"ל בפני הקונסול הישראלי.
דגימת הרוק לאחר מכן תועבר בדואר דיפלומטי ישירות לבית החולים שיבא בתל השומר, שם תיערך הבדיקה במעבדה לסיווג רקמות, תוצאות הבדיקה שהנן חסויות יועברו ישירות מבית החולים לבית המשפט עם קבלת התוצאות.

פרטים על הבדיקה
ביום ביצוע הבדיקה, לקיחת הדם או הרוק, יש להביא תעודות מזהות (תעודת זהות או דרכון וכן תעודת לידה של הילד) וכן את הצו מבית המשפט המורה על ביצוע הבדיקה.
לקיחת דם מהילד מתבצעת ע"י רופא ילדים או אחות מרפאת ילדים.
ניתן לבצע בדיקת אבהות גם של עובר ממי השפיר, המכילים תמיד את תאי העובר, ע"י ניקור והוצאת מי שפיר (בשבוע 17 לערך של ההריון), או מסיסי השליה (שבוע 10) במקרים אילו על רופא הנשים המטפל לתאם מראש את ביצוע הבדיקה עם המעבדה וגם בדיקה זו מותנית בצו בית המשפט.
בבדיקת אבהות נבדקים סוגי דם, סמנים גנטיים שונים וסיווג רקמות של כל השלושה, על סמך הבדיקות מאשרים או שוללים אם הגבר הוא אכן האב. מחצית מהתכונות הגנטיות של כל אדם מתקבלות מאביו הביולוגי ומחציתן השנייה מאמו הביולוגית, לפיכך אם קיים סמן גנטי כלשהו אצל הילד אשר אינו קיים אצל האם או הגבר, המשמעות היא כי הגבר אינו אביו של הילד וקיים אב אחר. מאידך אם כל הפרמטרים אשר נבדקו אצל הילד מצויים אצל האישה או הגבר, ניתן להסיק בודאות המתקרבת למאה אחוז כי הגבר הנבדק הוא אכן האב.
 
למשרדנו נסיון רב בהגשת תביעות אבהות לפי נוהל חו"ל, ייצגנו מקרים רבים בהן האם הזרה והילד/ה שוהים בחו"ל (ילד שנולד לישראלי בתאילנד, בפיליפינים, בדרום אפריקה, בגאנה, ברוסיה, באוקראינה ובמדינות אירופה השונות) והאב הישראלי בישראל. לאחר ההכרה באבהות ורישום הקטין כילד של אזרח ישראלי, ניתן להגיש בקשה לקבלת דרכון ישראלי, הבקשה לדרכון לקטין מוגשת בשגרירות בחו"ל לאחר עדכון השגרירות ברישום האבהות ובנוכחות ההורים והקטין.

עצם מתן המעמד לקטין אינו משליך אוטומטית על מעמדה של האם, במידה והישראלי מעוניין להזמין את בת הזוג לישראל יש לפעול בהתאם לנהלים המקובלים בין אם על בסיס הזוגיות ובין אם על בסיס נישואים אזרחיים.

למידע נוסף ולסיוע בפניה לבית המשפט לענייני משפחה בעניני תביעת אבהות או ייצוג במשרד הפנים פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il