UA-159117648-1 מסורבי כניסה

מסורבי כניסה לישראל / מתקן מסורבים נתב"ג
עו"ד הגירה לישראל העוסק בענייני משרד הפנים מטפל גם במקרים של סירוב כניסה לישראל.
סירוב כניסה לישראל של אורח זר המגיע מחו"ל הוא אירוע המתרחש בנתב"ג מידי יום, מרבית סירובי הכניסה הם של זרים המגיעים לישראל עם כרטיס לכיוון אחד, ללא סכום כסף המתאים לשהיה בישראל, מסתירים מידע מפקידי ביקורת הגבולות או אינם יודעים פרטי קשר מלאים של מי שהם מגיעים או שהם ממדינה שאזרחיה נוטים להשתקע בישראל או שהזר נתין מדינה שאזרחיה מרבים להגיש בקשות מקלט בישראל (מדינות חבר העמים לשעבר, מזרח, דרום אמריקה), זרים ששהו בעבר בישראל באשרת עבודה, זרים שמגיעים לביקור של בן זוג ישראלי, או שיש לזר קרוב משפחה עובד זר (עובד סיעוד) הנמצא בישראל באשרה או ללא אשרה.  
פקידי רשות ההגירה והאוכלוסין (ביקורת הגבולות) רשאים להפעיל שיקול דעת ולסרב כניסת זר / תייר שהגיע לישראל לביקור גם ממדינה שאזרחיה פטורים מאשרת כניסה לישראל (לדוג' רוסיה, אוקראינה, ארה"ב , פיליפינים וכו') והנימוק הנפוץ ביותר לסירוב כניסה לישראל הוא "חשש להשתקעות".
דוגמא נפוצה נוספת למקרים בהם תסורב כניסה לישראל היא למי שבא לבקר בישראל אדם שאינו אזרח או תושב קבע , כך לדוגמא "עובדים זרים" לרבות מטפלים סיעודיים השוהים בישראל בצורה חוקית אינם רשאים להזמין לביקור חברים או קרובי משפחה!!! ומי שיגיע לבקר "עובד זר" כניסתו תסורב בנתב"ג.
 
דוגמא נפוצה נוספת היא סירוב כניסה היא של בני זוג - שכן בהתאם לנוהל משרד הפנים יש להזמין בן זוג דרך הלשכה הרלוונטית ובהזמנה מראש ובקרי הגבול מונחים לסרב כניסה של בן זוג שהגיע ללא הזמנה מראש גם אם מדובר בבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי וגם כשמדובר בהגעה משותפת עם הישראלי לנתב"ג ולמרות שלעיתים הזר הוא ממדינה הפטורה מאשרת כניסה.

כדאי לדעת:
בהתאם לנהלי משרד הפנים זר שהיה בישראל בעבר כעובד זר בכל סוג של אשרה כולל אשרת סיעוד ואף אם היה חוקי לאורך כל תקופת העבודה ומעוניין לבוא לישראל לביקור חייב באשרה טרם בואו לישראל גם אם הוא ממדינה בה אין צורך באשרת תייר ויש להזמינו מראש אחרת כניסתו תסורב.
מי שהגיע לישראל וכניסתו סורבה מועבר למתקן הכליאה "מתקן מסורבים" הממוקם בנתב"ג בו הוא ישהה עד להרחקתו, מתקן המסורבים בנתב"ג נמצא באחריות רשות ההגירה והאוכלוסין. (בעבר היה באחריות משטרת ההגירה)
 
מה קורה בפועל בנתב"ג בסירוב כניסה
זר המגיע לביקורת הגבולות ונחשד כמי שעלול להשאר בישראל, מתבקש להמתין משמאל לביקורת הגבולות, בתור הארוך של מעוכבי הכניסה, שם הוא ימתין לתחקור בעניינו, בשלב זה הוא עדיין עם טלפון נייד ויכול להודיע למזמין הישראלי כי עוכב, בשלב שלאחר מכן, יכנס לתחקור (ללא הטלפון הנייד) שיילקח ממנו אם כניסתו תסורב והוא יועבר למתקן הכליאה למסורבי כניסה הנמצא בנתב"ג , שם ימתין עד לטיסתו הקרובה לארצו.

אז מה עושים במידה והאורח שלכם קיבל סירוב כניסה בנתב"ג
אם נתקלתם במצב בו סורבה כניסה לישראל של בן זוג, מכר, חבר או בן משפחה של אזרח ישראלי או תושב קבע  דרך הפעולה הרצויה היא פניה דחופה לעו"ד המתמצא בחוקי ההגירה ודיני הכניסה לישראל על מנת שיבחן את נסיבות העניין, יבחן את עילת הסירוב ויעריך באם יש מקום להגשת ערר על ההחלטה לבית הדין לעררים לו שמורה הסמכות לבחון את עילות הסירוב.
ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים התוקף את החלטת הסירוב, יחד עם הערר רצוי להגיש בקשה ל"צו ביניים" לצורך הקפאת מצב קיים דהיינו לבקש את "עיכוב ההרחקה מישראל" עד לדיון בערר, כשהחלטת הסירוב ניתנה בחוסר סבירות אזי יש סיכוי רב כי בית הדין יקבל את הבקשה לצו ביניים ויקבע את הדיון למועד קרוב שכן עד למועד הדיון שוהה הזר במתקן המסורבים בנתב"ג.
 
מומלץ לפעול באופן מיידי עם קבלת הידיעה כל היותו של האורח שלכם "מעוכב כניסה/מסורב כניסה" ויש להצטייד במס' הדרכון של הזר ופרטים נוספים אודות המקרה , לברר מתי שעת ההרחקה המשוערת (למתי תואמה הטיסה חזרה לארצו) היה ובית הדין יקבל את הערר ויאשר את הכניסה לישראל הדבר כרוך בהפקדת ערבות כספית שתבטיח יציאת הזר מישראל בתום הביקור.

בהתאם להנחיות ביה"ד לעררים, יש לציין מתי מועד הגירוש מישראל שכן ניתן לפנות לבית הדין בהתראה של מעל 3 שעות מהמועד שנקבע להרחקה מישראל ובהתראה קצרה יותר סיכויי הערר נמוכים מאוד ומרבית הסיכויים כי הבקשה תידחה על הסף.

זר שכניסתו לישראל סורבה בנתב"ג יכנס באופן אוטומטי לרשימה של זרים שאינם רשאים לשוב לישראל עשר שנים לאחר ההרחקה (רשב"ג) גם אם אין בדרכונו "חותמת שחורה" שכן היום הסירוב הוא במערכת הממוחשבת של רשות האוכלוסין.

באמצעות טיפול נכון של עו"ד המתמחה בהגירה לישראל ניתן לפנות לגורם המתאים ולהוציא את הזר מאותה "רשימה שחורה" ולאפשר כניסתו לישראל גם אם כניסתו סורבה בעבר.

למידע נוסף בנוגע לסירוב כניסה והזמנת תייר לביקור בישראל ו/או לבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 (מענה אנושי 24 שעות) או בדוא"ל .

Dor@immigrationlaw.co.il
 

מסורבי כניסה לישראל / מתקן מסורבים נתב"ג
עו"ד הגירה לישראל העוסק בענייני משרד הפנים מטפל גם במקרים של סירוב כניסה לישראל.
סירוב כניסה לישראל של אורח זר המגיע מחו"ל הוא אירוע המתרחש בנתב"ג מידי יום, מרבית סירובי הכניסה הם של זרים המגיעים לישראל עם כרטיס לכיוון אחד, ללא סכום כסף המתאים לשהיה בישראל, מסתירים מידע מפקידי ביקורת הגבולות או אינם יודעים פרטי קשר מלאים של מי שהם מגיעים או שהם ממדינה שאזרחיה נוטים להשתקע בישראל או שהזר נתין מדינה שאזרחיה מרבים להגיש בקשות מקלט בישראל (מדינות חבר העמים לשעבר, מזרח, דרום אמריקה), זרים ששהו בעבר בישראל באשרת עבודה, זרים שמגיעים לביקור של בן זוג ישראלי, או שיש לזר קרוב משפחה עובד זר (עובד סיעוד) הנמצא בישראל באשרה או ללא אשרה.  
פקידי רשות ההגירה והאוכלוסין (ביקורת הגבולות) רשאים להפעיל שיקול דעת ולסרב כניסת זר / תייר שהגיע לישראל לביקור גם ממדינה שאזרחיה פטורים מאשרת כניסה לישראל (לדוג' רוסיה, אוקראינה, ארה"ב , פיליפינים וכו') והנימוק הנפוץ ביותר לסירוב כניסה לישראל הוא "חשש להשתקעות".
דוגמא נפוצה נוספת למקרים בהם תסורב כניסה לישראל היא למי שבא לבקר בישראל אדם שאינו אזרח או תושב קבע , כך לדוגמא "עובדים זרים" לרבות מטפלים סיעודיים השוהים בישראל בצורה חוקית אינם רשאים להזמין לביקור חברים או קרובי משפחה!!! ומי שיגיע לבקר "עובד זר" כניסתו תסורב בנתב"ג.
 
דוגמא נפוצה נוספת היא סירוב כניסה היא של בני זוג - שכן בהתאם לנוהל משרד הפנים יש להזמין בן זוג דרך הלשכה הרלוונטית ובהזמנה מראש ובקרי הגבול מונחים לסרב כניסה של בן זוג שהגיע ללא הזמנה מראש גם אם מדובר בבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי וגם כשמדובר בהגעה משותפת עם הישראלי לנתב"ג ולמרות שלעיתים הזר הוא ממדינה הפטורה מאשרת כניסה.

כדאי לדעת:
בהתאם לנהלי משרד הפנים זר שהיה בישראל בעבר כעובד זר בכל סוג של אשרה כולל אשרת סיעוד ואף אם היה חוקי לאורך כל תקופת העבודה ומעוניין לבוא לישראל לביקור חייב באשרה טרם בואו לישראל גם אם הוא ממדינה בה אין צורך באשרת תייר ויש להזמינו מראש אחרת כניסתו תסורב.
מי שהגיע לישראל וכניסתו סורבה מועבר למתקן הכליאה "מתקן מסורבים" הממוקם בנתב"ג בו הוא ישהה עד להרחקתו, מתקן המסורבים בנתב"ג נמצא באחריות רשות ההגירה והאוכלוסין. (בעבר היה באחריות משטרת ההגירה)
 
מה קורה בפועל בנתב"ג בסירוב כניסה
זר המגיע לביקורת הגבולות ונחשד כמי שעלול להשאר בישראל, מתבקש להמתין משמאל לביקורת הגבולות, בתור הארוך של מעוכבי הכניסה, שם הוא ימתין לתחקור בעניינו, בשלב זה הוא עדיין עם טלפון נייד ויכול להודיע למזמין הישראלי כי עוכב, בשלב שלאחר מכן, יכנס לתחקור (ללא הטלפון הנייד) שיילקח ממנו אם כניסתו תסורב והוא יועבר למתקן הכליאה למסורבי כניסה הנמצא בנתב"ג , שם ימתין עד לטיסתו הקרובה לארצו.

אז מה עושים במידה והאורח שלכם קיבל סירוב כניסה בנתב"ג
אם נתקלתם במצב בו סורבה כניסה לישראל של בן זוג, מכר, חבר או בן משפחה של אזרח ישראלי או תושב קבע  דרך הפעולה הרצויה היא פניה דחופה לעו"ד המתמצא בחוקי ההגירה ודיני הכניסה לישראל על מנת שיבחן את נסיבות העניין, יבחן את עילת הסירוב ויעריך באם יש מקום להגשת ערר על ההחלטה לבית הדין לעררים לו שמורה הסמכות לבחון את עילות הסירוב.
ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים התוקף את החלטת הסירוב, יחד עם הערר רצוי להגיש בקשה ל"צו ביניים" לצורך הקפאת מצב קיים דהיינו לבקש את "עיכוב ההרחקה מישראל" עד לדיון בערר, כשהחלטת הסירוב ניתנה בחוסר סבירות אזי יש סיכוי רב כי בית הדין יקבל את הבקשה לצו ביניים ויקבע את הדיון למועד קרוב שכן עד למועד הדיון שוהה הזר במתקן המסורבים בנתב"ג.
 
מומלץ לפעול באופן מיידי עם קבלת הידיעה כל היותו של האורח שלכם "מעוכב כניסה/מסורב כניסה" ויש להצטייד במס' הדרכון של הזר ופרטים נוספים אודות המקרה , לברר מתי שעת ההרחקה המשוערת (למתי תואמה הטיסה חזרה לארצו) היה ובית הדין יקבל את הערר ויאשר את הכניסה לישראל הדבר כרוך בהפקדת ערבות כספית שתבטיח יציאת הזר מישראל בתום הביקור.

בהתאם להנחיות ביה"ד לעררים, יש לציין מתי מועד הגירוש מישראל שכן ניתן לפנות לבית הדין בהתראה של מעל 3 שעות מהמועד שנקבע להרחקה מישראל ובהתראה קצרה יותר סיכויי הערר נמוכים מאוד ומרבית הסיכויים כי הבקשה תידחה על הסף.

זר שכניסתו לישראל סורבה בנתב"ג יכנס באופן אוטומטי לרשימה של זרים שאינם רשאים לשוב לישראל עשר שנים לאחר ההרחקה (רשב"ג) גם אם אין בדרכונו "חותמת שחורה" שכן היום הסירוב הוא במערכת הממוחשבת של רשות האוכלוסין.

באמצעות טיפול נכון של עו"ד המתמחה בהגירה לישראל ניתן לפנות לגורם המתאים ולהוציא את הזר מאותה "רשימה שחורה" ולאפשר כניסתו לישראל גם אם כניסתו סורבה בעבר.

למידע נוסף בנוגע לסירוב כניסה והזמנת תייר לביקור בישראל ו/או לבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 (מענה אנושי 24 שעות) או בדוא"ל .

Dor@immigrationlaw.co.il