נישואים אזרחיים / חתונה עם עובדת זרה

ראשי >תחומי התמחות>נישואים אזרחיים
נישואים אזרחיים עם בת זוג / זרה 
ישראלי המעוניין להנשא לזר יוכל לעשות זאת אך ורק מחוץ לישראל, מידע נוסף מפורט ניתן לקרוא בדף שכותרתו  "הסדרת מעמד לזוגות מעורבים ללא נישואים " בו מפורט מידע על הסדרת מעמד לזרים על בסיס קשר זוגי עם ישראלי וחיים משותפים.

נוהל משרד הפנים הרלוונטי הוא נוהל 5.2.0008 שכותרתו נוהל הטיפול בהסדרת מעמד לזר הנשוי לאזרח ישראלי.

ככלל, נישואים אזרחיים יערכו בחו"ל לרוב במדינת המוצא של הזר או במדינה שלישית בה מתקיים טקס נישואים אזרחיים כדוגמת קפריסין,פראג, רומניה, הפיליפינים וכו' הנישואים מתקיימים בעיריה או בבית המשפט המקומי, לצורך נישואים מצבם של שני בני הזוג צריך להיות פנוי (גרוש,אלמן,רווק) יש להציג תעודה על מצב אישי, תעודת לידה ודרכון, לשלם אגרה ולהתייצב במועד שיקבע בבית המשפט או אצל רשם הנישואים בעיריה.

יש לקחת בחשבון כי חובה לתרגם את כל המסמכים ולאמת אותם טרם ההגשה בארץ למשרד הפנים.

במידה ויש לך בת זוג זרה השוהה בישראל ללא אשרה, עליכם לקחת בחשבון כי הנישואים יוכלו להתקיים רק במדינת המוצא של בת הזוג הזרה מהסיבה הפשוטה שמדינות אחרות לא מתירות כניסת זר השוהה ללא אשרה במדינה אחרת לארצם ומשכך אינם מעניקות אשרת כניסה לזר לצורך הנישואים כאשר הוא אינו חוקי. 
בהתאם לנוהל, לאחר הנישואים, בן הזוג הישראלי חוזר לישראל לבדו ומזמין את בן / בת זוגו הזר/ה הליך זה יכול לקחת תקופת ארוכה ולכן מומלץ להיוועץ בעו"ד טרם תחילת ההליך, אופציה נוספת היא להגיש את המסמכים בנציגות ישראל בעיר בה התבצעו הנישואים ואז להמתין שם לאישור משרד הפנים כאשר לפי העדכון לנוהל מפברואר 2018 תשובה לבקשה שהוגשה בנציגות ישראל בחו"ל תינתן בתוך 90 ימים.
 
למשרדנו נסיון רב בהסדרת מעמד לבנו זוג נשואים, אזרחים וישראלים ואנו מלווים את בני הוג לאורך ההליך כולו עד להסדרת המעמד וקבלת אשרה שהיה ועבודה ובסוף ההליך , כעבור 5 שנים ו 4 שנים עם תעודת זהות ארעית ניתן להגיש בקשה לאזרחות ישראלית.

מידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il
נישואים אזרחיים עם בת זוג / זרה 
ישראלי המעוניין להנשא לזר יוכל לעשות זאת אך ורק מחוץ לישראל, מידע נוסף מפורט ניתן לקרוא בדף שכותרתו  "הסדרת מעמד לזוגות מעורבים ללא נישואים " בו מפורט מידע על הסדרת מעמד לזרים על בסיס קשר זוגי עם ישראלי וחיים משותפים.

נוהל משרד הפנים הרלוונטי הוא נוהל 5.2.0008 שכותרתו נוהל הטיפול בהסדרת מעמד לזר הנשוי לאזרח ישראלי.

ככלל, נישואים אזרחיים יערכו בחו"ל לרוב במדינת המוצא של הזר או במדינה שלישית בה מתקיים טקס נישואים אזרחיים כדוגמת קפריסין,פראג, רומניה, הפיליפינים וכו' הנישואים מתקיימים בעיריה או בבית המשפט המקומי, לצורך נישואים מצבם של שני בני הזוג צריך להיות פנוי (גרוש,אלמן,רווק) יש להציג תעודה על מצב אישי, תעודת לידה ודרכון, לשלם אגרה ולהתייצב במועד שיקבע בבית המשפט או אצל רשם הנישואים בעיריה.

יש לקחת בחשבון כי חובה לתרגם את כל המסמכים ולאמת אותם טרם ההגשה בארץ למשרד הפנים.

במידה ויש לך בת זוג זרה השוהה בישראל ללא אשרה, עליכם לקחת בחשבון כי הנישואים יוכלו להתקיים רק במדינת המוצא של בת הזוג הזרה מהסיבה הפשוטה שמדינות אחרות לא מתירות כניסת זר השוהה ללא אשרה במדינה אחרת לארצם ומשכך אינם מעניקות אשרת כניסה לזר לצורך הנישואים כאשר הוא אינו חוקי. 
בהתאם לנוהל, לאחר הנישואים, בן הזוג הישראלי חוזר לישראל לבדו ומזמין את בן / בת זוגו הזר/ה הליך זה יכול לקחת תקופת ארוכה ולכן מומלץ להיוועץ בעו"ד טרם תחילת ההליך, אופציה נוספת היא להגיש את המסמכים בנציגות ישראל בעיר בה התבצעו הנישואים ואז להמתין שם לאישור משרד הפנים כאשר לפי העדכון לנוהל מפברואר 2018 תשובה לבקשה שהוגשה בנציגות ישראל בחו"ל תינתן בתוך 90 ימים.
 
למשרדנו נסיון רב בהסדרת מעמד לבנו זוג נשואים, אזרחים וישראלים ואנו מלווים את בני הוג לאורך ההליך כולו עד להסדרת המעמד וקבלת אשרה שהיה ועבודה ובסוף ההליך , כעבור 5 שנים ו 4 שנים עם תעודת זהות ארעית ניתן להגיש בקשה לאזרחות ישראלית.

מידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il