UA-159117648-1 ייצוג במשרד הפנים, מעמד לבת זוג, ויזה לישראל, בת זוג זרה , עו"ד משרד הפנים
common law wife- visa upon relation with israeli boyferind / girlfreind

הסדרת מעמד בישראל או אשרת שהייה לבן/בת זוג זר/ה אינה הליך פשוט, מדובר בהליך מסורבל הדורש למלא אחר דרישות משרד הפנים בקפדנות, הגשת המסמכים מאומתים והוכחות על קיומו של קשר זוגי.

אזרחים רבים אינם מודעים לנהלי רשות האוכלוסין ומשרד הפנים, אינם יודעים מה עליהם לעשות, כיצד לפעול למיסוד הקשר הזוגי עם בן/בת זוג זר/ה וכיצד להסדיר מעמדו של בן/ בת הזוג בישראל בצורה חוקית מה שהופך את בני הזוג לידועים בציבור מבחינת משרד הפנים.

נוהל 5.2.0009 של משרד הפנים הוא הנוהל הרלוונטי בטיפול בהסדרת מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי ללא נישואים.

לעיתים מדובר בקשר זוגי בין עובדת זרה לאזרח ישראלי, בין תיירת זרה לאזרח ישראלי, לעיתים הישראלי מעוניין להזמין בת זוג שפגש בחו"ל או הכיר באינטרנט ולעיתים בת הזוג הזרה שוהה בישראל אף ללא אשרת שהיה חוקית.

בכל המקרים הללו ניתן ע"י ייעוץ משפטי נכון וייצוג ע"י עורך דין המתמחה בהגירה ובייצוג במשרד הפנים להסדיר מעמדה של בת הזוג בישראל ולקבל עבורה ויזת שהיה ועבודה בישראל לאחר שמוכיחים למשרד הפנים שמדובר בקשר זוגי כנה ואמיתי וזאת גם אם בת הזוג נמצאת כבר בישראל כעובדת זרה או שוהה בישראל ללא ויזה.

במהלך השנים נתקלתי בשאלות רבות מצד לקוחות.. איך לקבל אשרת עבודה לבת זוג זרה? איך לסדר אזרחות לבת זוג? איך להתחתן עם עובדת זרה בישראל? איך לסדר ויזה לעובדת זרה? איך להזמין בת זוג לישראל? איך לסדר אשרת שהייה בישראל לבת זוג? האם ניתן להאריך את הויזה של בת הזוג הזרה כשהיא בישראל כעובדת זרה בסיעוד? האם אפשר להתחתן בישראל עם עובדת זרה? האם נישואים אזרחיים עם עובדת זר שיערכו בחו"ל יהיו תקפים בישראל? האם ישנו הליך של ידועים בציבור עם עובדת זרה? האם צריך לחתום על הסכם ממון? האם תעודת זוגיות מקנה מעמד לבת זוג? האם חייב לגור עם בת הזוג הזרה? כיצד ניתן להיחשב ידועים בציבור כשבת הזוג זרה? האם ניתן למסד את הקשר בצורה חוקית ללא נישואים? איך להסדיר מעמד של ידועים בציבור עם בת זוג שאינה אזרחית ישראל? האם בת הזוג תקבל אזרחות ישראלית? איך לסדר אשרת שהיה לבת זוג? איך לסדר ויזת עבודה לחברה זרה? האם חובה להתחתן בנישואים אזרחיים בכדי לקבל אזרחות לבת זוג? האם אפשר לקבל אשרה של תושב קבע ללא נישואים אזרחיים? האם חוקי לפנות למשרד הפנים כשבת הזוג ללא ויזה ונמצאת בישראל? האם ניתן להסדיר מעמד לבת זוג הנמצאת בישראל והיא בסטאטוס מבקשת מקלט? (מבקשת מקלט מאוקראינה / רוסיה/ גאורגיה), איזה מסמכים צריך כדי לפתוח תיק במשרד הפנים? איך להגיש ערר על החלטת משרד הפנים? למי מגישים ערר על החלטה?איזה מסמכים צריך להביא למשרד הפנים? איך מאמתים מסמכים למשרד הפנים? וכו'..

במאמר זה אנסה להבהיר באופן כללי את האפשרויות העומדות בפני ישראלי המעוניין להסדיר מעמדה של בת זוג זרה בישראל.

בפני הישראלי עומדות שתי אפשרויות חוקיות להמשך החיים המשותפים, הראשונה היא הסדרת מעמד לבת הזוג על בסיס נישואים אזרחיים הנערכים מחוץ לישראל בהתאם לנוהל משרד הפנים 5.2.0008 העוסק בהסדרת מעמד לבן זוג הנשוי לאזרח ישראלי.

נישואים אזרחיים ניתן לקיים רק בחו"ל, מדובר בתהליך יקר ויש לקחת בחשבון הוצאות נלוות כגון: טיסות, בתי מלון, אגרות, תרגומים, הפסד ימי עבודה וכד'. יש לקחת בחשבון כי במידה ובן הזוג הזר שוהה בישראל ללא אשרה תיתכן בעיתיות לקבל אשרת כניסה למדינות כגון: קפריסין, יוון, בולגריה, פראג, רוסיה, ארה"ב וכו' בהם נפוצים נישואים אזרחיים ומשכך הם יוכלו להנשא במדינת המוצא של הזר.

על פי נוהל משרד הפנים 5.2.0008 לאחר קיום טקס הנישואים בן הזוג הישראלי חוזר לישראל לבדו ומגיש בקשה במשרד הפנים להזמנת בת הזוג הזרה, יש לקחת בחשבון כי על פי רוב ההמתנה לתור במחלקת אשרות במשרד הפנים לצורך הגשת הבקשה אורכת בין שלושה לחמישה חודשים (בהתאם לעומס בזימון תורים במח' אשרות) ואף בחינת הבקשה ואישורה אורכת זמן בהתאם לעומס בלשכה כך שבפועל נגזרת על בני הזוג פרידה כפויה לחודשים ארוכים עד לכניסת בן הזוג לו נישאתם לישראל משכך יש לפעול בחכמה ולתכנן את לוחות הזמנים בהתאם.

אפשרות נוספת היא להגיש את המסמכים בקונסוליה הישראלית בחו"ל שתעביר את החומר לבדיקה במשרד הפנים.
על פי נוהל משרד הפנים שהתעדכן בפברואר 2018 תשובה מהשגרירות בה הוגשה הבקשה צריכה להנתן בתוך 90 ימים ומצריך המתנת הישראלי ואשתו הזרה בחו"ל עד לאישור הכניסה לישראל.
אם שני בני הזוג ינסו לחזור לישראל יחד לאחר החתונה - בהתאם לנוהל כניסת בת הזוג הזרה לישראל תסורב!!! והיא תורחק מישראל.

הדרך השניה והמומלצת כאשר שני בני הזוג נמצאים בישראל היא בקשה לאשרה על סמך חיים משותפים (ידועים בציבור המנהלים חיים משותפים) זאת לאחר הוכחת אמיתות וכנות הקשר הזוגי, מגורים משותפים ועמידה בקריטריונים הרבים בהתאם לנוהלי משרד הפנים המתעדכנים מעת לעת. (אבהיר כי לאחר אישור הבקשה רשאים בני הזוג לטוס יחד לחו"ל להנשא ואז המשך הטיפול נעשה לפי נוהל בני זוג נשואים)

ההליך ואופן הגשת הבקשה:
השלב הראשון הוא הזמנת תור ללשכה, השלב השני הוא הגשת הבקשה להסדרת מעמד לבת הזוג - בפגישה יש להציג הוכחות על הקשר הזוגי והחיים המשותפים (יש רשימת דרישות מפורטת) וכן תעודות מאומתות מארץ המוצא של הזר, כעת נערכת בדיקת משטרה וגורמי בטחון / לשכת קשר וכאשר מתקבלת התשובה השלב השלישי הוא זימון בני הזוג למשרד הפנים לראיון זוגי בו בוחן משרד הפנים את כנות הקשר ואמיתותו ואז ממתינים לקבלת התשובה, אם היא חיובית , נהדר יש אשרה, אם התשובה שלילית יש אפשרות להגיש ערעור פנימי ואם גם הוא נדחה ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים ואם גם הוא נדחה אז לבית המשפט המחוזי.
במידה והזר שהה בישראל ללא  אשרה וגורש יש הליך נוסף של ביטול צו ההרחקה כדי לאפשר חזרתו לישראל, במידה והזר/ה שוהה בישראל ללא אשרה פקידי משרד הפנים נוטים להערים קשיים, במידה ובת הזוג היא עובדת זרה ויש לה אשרת עבודה או שלבת הזוג יש אשרת תייר לפי הנוהל על פקיד משרד הפנים להאריך את אשרת התייר עד לסיום בחינת הבקשה. (הנחיה שפקידי משרד הפנים נוטים לעיתים להתעלם ממנה)
על פי הנוהל הרלוונטי 5.2.0009 בהנחה והבקשה אושרה מקבל בן הזוג הזר אשרת תייר B/2 ונכנס לישראל או אם הוא כבר בישראל אשרת עבודה B/1 "תייר הרשאי לעבוד ללא הגבלה" למשך שנה, האשרה מתחדשת מידי שנה לאחר עמידה בתנאים , הצגת מסמכים וראיון כך במשך שלוש שנים, לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לשדרוג מעמד לקבלת תעודת זהות ארעית מסוג  א/5 ל 4 שנים נוספות כך שלאחר שבע שנים בסה"כ יהיה רשאי הזר להגיש בקשה לסיום ההליך המדורג ולקבל מעמד של תושב קבע בישראל.
עם קבלת תעודת זהות רשאי בן הזוג הזר לפנות לוועדה המיוחדת לענייני גיור היה וברצונו להתגייר.
זרים ממדינות ברית המועצות לשעבר ומזרח אירופה נדרשים לעבור תחקור בלשכת הקשר נתיב, הליך המסרבל ומאריך את קבלת התשובה בחודשים ארוכים (ההמתנה לראיון בלשכת הקשר אורכת ב 6-8 חודשים מרגע שקיבלו את הטפסים)
 
ההבדל העיקרי בין הנהלים:
ההבדל העיקרי בין אשרה על בסיס חיים משותפים ובין אשרה על בסיס נישואים היא שבסוף ההליך המדורג במידה ובני הזוג נשואים רשאי בן הזוג הזר להגיש בקשה להתאזרחות  ובהליך של אשרה על סמך חיים משותפים רשאי בן הזוג הזר להגיש בקשה למעמד של תושב קבע. 
יובהר כי בשני המקרים אשרה על בסיס חיים משותפים או נישואים לזר, היה והקשר לא עלה יפה ובני הזוג החליטו לסיים אותו ולהיפרד בן הזוג הזר נדרש לעזוב את ישראל.
בהתאם לנהלי משרד הפנים ניתן לצרף קטין נלווה להליך המדורג רק כשבני הזוג נשואים! 

לקישור לטבלה המסכמת את ההבדל בין שני הנהלים -  לחץ כאן

מה עושים כשבת הזוג הזרה עדיין נשואה בארצה?
נוהל משרד הפנים הרלוונטי המתעדכן מעת לעת קובע כי ככלל מצבם של שני בני הזוג צריך להיות פנוי במידה ומצבו של האישי של אחד מבני הזוג הוא נשוי יש הליך מיוחד לבדיקה באם מי שאינו פנוי עושה מאמצים לשנות מצבו האישי ולאחר הצגת הוכחות לכך (כגון: פרוטוקול מבית משפט, כתבי טענות וכד') ועריכת שימוע מדוקדק לבני הזוג ותחקור מעמיק לכנות הקשר יעבור התיק למטה רשות האוכלוסין להחלטת מנהלת מחלקת אשרות ארצית.

מה עושים כבת הזוג מהפיליפינים ועדיין נשואה?
כאשר מדובר בבת זוג מהפיליפינים יש קושי נוסף המתעורר שכן בפיליפינים לא קים הליך גירושין ולכן בת זוג שמצבה האישי עדיין נשואה אינה יכולה להתגרש (למרות שהיא פרודה מבעלה שנים ארוכות ולמרות שהיא חיה בישראל ובעלה שנפרד בחו"ל) יחד עם זאת בחוק הפיליפיני יש שתי אפשרויות משפטיות אפשריות לשינוי המצב האישי הראשונה  LEGAL SEPERATION מצב בו בני הזוג בפיליפינים עדיין נשואים אך בית המשפט בפליפינים מצהיר כי הם פרודים בצורה רשמית (במצב זה לא ניתן להינשא לבן הזוג הישראלי) האפשרות הנוספת היא  ANNULMENT זהו הליך ביטול הנישואים מעיקרם,  בהליך זה בית המשפט קובע כי הנישואים בטלים ומבוטלים (כאילו מעולם לא נערכו) ואז מצבה האישי של בת הזוג הנשואה חוזר להיות רווקה.
משרד הפנים מערים קשיים רבים כאשר מצבה האישי של הזרה הוא נשואה אך עם כלים נכונים עדיין ניתן להתגבר על המכשול תוך המתנה בסבלנות להחלטת מנהלת אשרות ארצית בכל בקשה.

משרדנו יצר קשר עם עורכת דין אמינה בפיליפינים המסייעת לאזרחי הפיליפינים לשנות מצבם האישי ולהגיש בקשה לביטול הנישואים מעיקרם מאחר ואין גירושין בפיליפינים בהתאם לחוקה הפיליפינית.

מה עושים כשהישראלי עדיין נשוי?
ישנם מקרים בהם מצבה האישי של בת הזוג הנו "פנויה" (רווקה, אלמנה או גרושה) אך מצבו האישי של בן הזוג הישראלי הוא "נשוי" , למרות נסיונות לשנות מצבו האישי ביה"ד הרבני לא ממהר לכפות מתן גט על האישה וגם במקרים אלה ניתן לסייע ולהסדיר מעמד לבת הזוג הזרה.

דוגמאות למקרים מורכבים בהם טיפלנו בעבר
פנה אלינו אזרח ישראלי שהתעניין בנישואים עם עובדת זרה, באותו מקרה לאחר שהוסבר לו אודות הליך 5.2.0009 של משרד הפנים הליך "אשרת שהיה ועבודה על בסיס חיים משותפים"  ומאחר ודובר בעובדת זרה מהפיליפינים שהייתה נשואה בארצה בנישואים קטוליים (בת הזוג רשומה כנשואה ואינה יכולה להתגרש) הוסבר לו שמאחר והם גרים יחד וחיים יחד כבני זוג לכל דבר ועניין, הם יוכלו להסדיר מעמדה על בסיס חיים משותפים, ללא יציאה מישראל וללא נישואים למרות היותה נשואה.
מעמדה הוסדר בסיוע משרדינו וכיום כמו לזוגות הרבים שסיענו בהסדרת המעמד לבת הזוג הזרה תעודת תושב ארעי א/5 - היא רשאית לעבוד ויש לה זכויות בישראל.

נתקלנו במקרים בהם נוצר קשר זוגי בין עובדת זרה בתחום הסיעוד השוהה בישראל באשרה לבין בן זוג ישראלי אלא שמכורח העבודה הזרה מתגוררת עם המעסיק / המטופל ונפגשת עם בן הזוג בסופי שבוע ובחופשות במקרים כאלה ויש חשש כי משרד הפנים ישלול את הבקשה מאחר ובני הזוג התגוררו יחד רק בסופי שבוע ובחופשות אך באמצעות ייצוג משפטי נכון ומנוסה ניתן למצוא פתרון אף לבעייתיות זו.

טיפלנו במקרים רבים של קשר זוגי שנוצר בין עובדת זרה לבין בן משפחה של המטופל, כתוצאה מהטיפול של המטפלת הסיעודית בבן משפחה נוצרו יחסי קרבה שהתפתחו לקשר זוגי קרוב וגם במקרים כאלה טיפלנו ודאגנו להסדרת מעמד לעובדת הזרה כבת זוג של בן משפחת המטופל.

טיפלנו לא אחת במקרים בהם נתבקשנו להסדיר מעמד של עובדת זרה שנכנסה להריון מישראלי ובהסדרת אזרחות ישראלית לקטין לאחר בדיקת אבהות לקטין.
 
טיפלנו במקרים בו נעצרה בת זוג של אזרח ישראלי, לאחר הרחקתה מישראל דאגנו להגיש בקשה ולדאוג להחזרתה לישראל לאחר גירוש והסדרת מעמדה כבת זוג של אזרח ישראלי.

טיפלנו במקרים של קשר זוגי בין "מבקש מקלט" השוהה בישראל עם אישור שהיה "משוחרר בתנאים לפי סעיף 2 א 5 לחוק הכניסה לישראל" כאשר בן/בת הזוג היה מאריתריאה / אוקראינה/ גאורגיה/ רוסיה בנוהל משרד הפנים המעודכן יש התייחסות מפורשת כיצד יש לטפל במקרים אלו כאשר בן הזוג שוהה בישראל כמבקש מקלט וטרם ניתנה החלטה בבקשתו.

טיפלנו במקרים של נישואים אזרחיים בחו"ל כשבן הזוג הישראלי חזר לישראל לבדו וביקש להזמין את אשתו מחו"ל. 
 
ההליכים מול משרד הפנים גם במקרים "רגילים" ופחות "מורכבים" הנם הליכים בירוקרטים מתישים וברוב המקרים תקופת הטיפול בבקשות להסדרת מעמד לבן זוג אורכות זמן רב, פקידי משרד הפנים הקורסים תחת עומס הבקשות, נוטים להערים קשיים ואינם ממהרים להעניק אשרות, לכן עם ייצוג משפטי נכון ע"י עורך דין המתמחה בייצוג במשרד הפנים על בסיס קבוע ניתן להגיע לתוצאות טובות יותר ולקצר באופן משמעותי את פרק הזמן בו ניתנת תשובה לבקשה.
 
עו"ד מומחה יודע כיצד ואיך להגיש ערעור על כל החלטה של פקיד משרד הפנים, בקיא בנהלים ויודע מהן דרישות משרד הפנים בכל שלב בו נבחנת הבקשה או הערר.

עו״ד דור פנק מומלץ על ידי לקוחות רבים ובעל נסיון ארוך שנים של טיפול מול משרד הפנים והסדרת אשרה בישראל (ניתן לקרוא ביקורות בגוגל תחת החיפוש "דור פנק")
 
לקבלת מידע פרטני נוסף ובחינת סיכויי הבקשה ניתן לפנות אלינו בטלפון 09-8901193 או בדואר אלקטרוני  Dor@immigrationlaw.co.il ונשמח לעמוד לרשותכם.
 
השירות המשפטי ניתן בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה השונות ברחבי הארץ ומשכך פגישות ייעוץ ניתן לקיים במשרדנו בנתניה או מחוץ למשרד בסמוך ללשכה בה נדרש הייצוג.

לעו"ד דור פנק נסיון בייצוג בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה הבאות:
משרד הפנים תל אביב, משרד הפנים ירושלים, משרד הפנים חיפה, משרד הפנים עכו, משרד הפנים נתניה, משרד הפנים חולון, משרד הפנים הרצליה, משרד הפנים כפר סבא, משרד הפנים טבריה, משרד הפנים פתח תקווה, משרד הפנים אשדוד, משרד הפנים אשקלון, משרד הפנים צפת, משרד הפנים אילת, משרד הפנים רחובות, משרד הפנים ראשון לציון, משרד הפנים רמת גן, משרד הפנים רמלה, משרד הפנים באר שבע.

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, המסתמך על האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי כלשהו מומלץ להתעדכן בנהלי משרד הפנים המשתנים מעת לעת.

למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il
 
common law wife- visa upon relation with israeli boyferind / girlfreind

הסדרת מעמד בישראל או אשרת שהייה לבן/בת זוג זר/ה אינה הליך פשוט, מדובר בהליך מסורבל הדורש למלא אחר דרישות משרד הפנים בקפדנות, הגשת המסמכים מאומתים והוכחות על קיומו של קשר זוגי.

אזרחים רבים אינם מודעים לנהלי רשות האוכלוסין ומשרד הפנים, אינם יודעים מה עליהם לעשות, כיצד לפעול למיסוד הקשר הזוגי עם בן/בת זוג זר/ה וכיצד להסדיר מעמדו של בן/ בת הזוג בישראל בצורה חוקית מה שהופך את בני הזוג לידועים בציבור מבחינת משרד הפנים.

נוהל 5.2.0009 של משרד הפנים הוא הנוהל הרלוונטי בטיפול בהסדרת מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי ללא נישואים.

לעיתים מדובר בקשר זוגי בין עובדת זרה לאזרח ישראלי, בין תיירת זרה לאזרח ישראלי, לעיתים הישראלי מעוניין להזמין בת זוג שפגש בחו"ל או הכיר באינטרנט ולעיתים בת הזוג הזרה שוהה בישראל אף ללא אשרת שהיה חוקית.

בכל המקרים הללו ניתן ע"י ייעוץ משפטי נכון וייצוג ע"י עורך דין המתמחה בהגירה ובייצוג במשרד הפנים להסדיר מעמדה של בת הזוג בישראל ולקבל עבורה ויזת שהיה ועבודה בישראל לאחר שמוכיחים למשרד הפנים שמדובר בקשר זוגי כנה ואמיתי וזאת גם אם בת הזוג נמצאת כבר בישראל כעובדת זרה או שוהה בישראל ללא ויזה.

במהלך השנים נתקלתי בשאלות רבות מצד לקוחות.. איך לקבל אשרת עבודה לבת זוג זרה? איך לסדר אזרחות לבת זוג? איך להתחתן עם עובדת זרה בישראל? איך לסדר ויזה לעובדת זרה? איך להזמין בת זוג לישראל? איך לסדר אשרת שהייה בישראל לבת זוג? האם ניתן להאריך את הויזה של בת הזוג הזרה כשהיא בישראל כעובדת זרה בסיעוד? האם אפשר להתחתן בישראל עם עובדת זרה? האם נישואים אזרחיים עם עובדת זר שיערכו בחו"ל יהיו תקפים בישראל? האם ישנו הליך של ידועים בציבור עם עובדת זרה? האם צריך לחתום על הסכם ממון? האם תעודת זוגיות מקנה מעמד לבת זוג? האם חייב לגור עם בת הזוג הזרה? כיצד ניתן להיחשב ידועים בציבור כשבת הזוג זרה? האם ניתן למסד את הקשר בצורה חוקית ללא נישואים? איך להסדיר מעמד של ידועים בציבור עם בת זוג שאינה אזרחית ישראל? האם בת הזוג תקבל אזרחות ישראלית? איך לסדר אשרת שהיה לבת זוג? איך לסדר ויזת עבודה לחברה זרה? האם חובה להתחתן בנישואים אזרחיים בכדי לקבל אזרחות לבת זוג? האם אפשר לקבל אשרה של תושב קבע ללא נישואים אזרחיים? האם חוקי לפנות למשרד הפנים כשבת הזוג ללא ויזה ונמצאת בישראל? האם ניתן להסדיר מעמד לבת זוג הנמצאת בישראל והיא בסטאטוס מבקשת מקלט? (מבקשת מקלט מאוקראינה / רוסיה/ גאורגיה), איזה מסמכים צריך כדי לפתוח תיק במשרד הפנים? איך להגיש ערר על החלטת משרד הפנים? למי מגישים ערר על החלטה?איזה מסמכים צריך להביא למשרד הפנים? איך מאמתים מסמכים למשרד הפנים? וכו'..

במאמר זה אנסה להבהיר באופן כללי את האפשרויות העומדות בפני ישראלי המעוניין להסדיר מעמדה של בת זוג זרה בישראל.

בפני הישראלי עומדות שתי אפשרויות חוקיות להמשך החיים המשותפים, הראשונה היא הסדרת מעמד לבת הזוג על בסיס נישואים אזרחיים הנערכים מחוץ לישראל בהתאם לנוהל משרד הפנים 5.2.0008 העוסק בהסדרת מעמד לבן זוג הנשוי לאזרח ישראלי.

נישואים אזרחיים ניתן לקיים רק בחו"ל, מדובר בתהליך יקר ויש לקחת בחשבון הוצאות נלוות כגון: טיסות, בתי מלון, אגרות, תרגומים, הפסד ימי עבודה וכד'. יש לקחת בחשבון כי במידה ובן הזוג הזר שוהה בישראל ללא אשרה תיתכן בעיתיות לקבל אשרת כניסה למדינות כגון: קפריסין, יוון, בולגריה, פראג, רוסיה, ארה"ב וכו' בהם נפוצים נישואים אזרחיים ומשכך הם יוכלו להנשא במדינת המוצא של הזר.

על פי נוהל משרד הפנים 5.2.0008 לאחר קיום טקס הנישואים בן הזוג הישראלי חוזר לישראל לבדו ומגיש בקשה במשרד הפנים להזמנת בת הזוג הזרה, יש לקחת בחשבון כי על פי רוב ההמתנה לתור במחלקת אשרות במשרד הפנים לצורך הגשת הבקשה אורכת בין שלושה לחמישה חודשים (בהתאם לעומס בזימון תורים במח' אשרות) ואף בחינת הבקשה ואישורה אורכת זמן בהתאם לעומס בלשכה כך שבפועל נגזרת על בני הזוג פרידה כפויה לחודשים ארוכים עד לכניסת בן הזוג לו נישאתם לישראל משכך יש לפעול בחכמה ולתכנן את לוחות הזמנים בהתאם.

אפשרות נוספת היא להגיש את המסמכים בקונסוליה הישראלית בחו"ל שתעביר את החומר לבדיקה במשרד הפנים.
על פי נוהל משרד הפנים שהתעדכן בפברואר 2018 תשובה מהשגרירות בה הוגשה הבקשה צריכה להנתן בתוך 90 ימים ומצריך המתנת הישראלי ואשתו הזרה בחו"ל עד לאישור הכניסה לישראל.
אם שני בני הזוג ינסו לחזור לישראל יחד לאחר החתונה - בהתאם לנוהל כניסת בת הזוג הזרה לישראל תסורב!!! והיא תורחק מישראל.

הדרך השניה והמומלצת כאשר שני בני הזוג נמצאים בישראל היא בקשה לאשרה על סמך חיים משותפים (ידועים בציבור המנהלים חיים משותפים) זאת לאחר הוכחת אמיתות וכנות הקשר הזוגי, מגורים משותפים ועמידה בקריטריונים הרבים בהתאם לנוהלי משרד הפנים המתעדכנים מעת לעת. (אבהיר כי לאחר אישור הבקשה רשאים בני הזוג לטוס יחד לחו"ל להנשא ואז המשך הטיפול נעשה לפי נוהל בני זוג נשואים)

ההליך ואופן הגשת הבקשה:
השלב הראשון הוא הזמנת תור ללשכה, השלב השני הוא הגשת הבקשה להסדרת מעמד לבת הזוג - בפגישה יש להציג הוכחות על הקשר הזוגי והחיים המשותפים (יש רשימת דרישות מפורטת) וכן תעודות מאומתות מארץ המוצא של הזר, כעת נערכת בדיקת משטרה וגורמי בטחון / לשכת קשר וכאשר מתקבלת התשובה השלב השלישי הוא זימון בני הזוג למשרד הפנים לראיון זוגי בו בוחן משרד הפנים את כנות הקשר ואמיתותו ואז ממתינים לקבלת התשובה, אם היא חיובית , נהדר יש אשרה, אם התשובה שלילית יש אפשרות להגיש ערעור פנימי ואם גם הוא נדחה ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים ואם גם הוא נדחה אז לבית המשפט המחוזי.
במידה והזר שהה בישראל ללא  אשרה וגורש יש הליך נוסף של ביטול צו ההרחקה כדי לאפשר חזרתו לישראל, במידה והזר/ה שוהה בישראל ללא אשרה פקידי משרד הפנים נוטים להערים קשיים, במידה ובת הזוג היא עובדת זרה ויש לה אשרת עבודה או שלבת הזוג יש אשרת תייר לפי הנוהל על פקיד משרד הפנים להאריך את אשרת התייר עד לסיום בחינת הבקשה. (הנחיה שפקידי משרד הפנים נוטים לעיתים להתעלם ממנה)
על פי הנוהל הרלוונטי 5.2.0009 בהנחה והבקשה אושרה מקבל בן הזוג הזר אשרת תייר B/2 ונכנס לישראל או אם הוא כבר בישראל אשרת עבודה B/1 "תייר הרשאי לעבוד ללא הגבלה" למשך שנה, האשרה מתחדשת מידי שנה לאחר עמידה בתנאים , הצגת מסמכים וראיון כך במשך שלוש שנים, לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לשדרוג מעמד לקבלת תעודת זהות ארעית מסוג  א/5 ל 4 שנים נוספות כך שלאחר שבע שנים בסה"כ יהיה רשאי הזר להגיש בקשה לסיום ההליך המדורג ולקבל מעמד של תושב קבע בישראל.
עם קבלת תעודת זהות רשאי בן הזוג הזר לפנות לוועדה המיוחדת לענייני גיור היה וברצונו להתגייר.
זרים ממדינות ברית המועצות לשעבר ומזרח אירופה נדרשים לעבור תחקור בלשכת הקשר נתיב, הליך המסרבל ומאריך את קבלת התשובה בחודשים ארוכים (ההמתנה לראיון בלשכת הקשר אורכת ב 6-8 חודשים מרגע שקיבלו את הטפסים)
 
ההבדל העיקרי בין הנהלים:
ההבדל העיקרי בין אשרה על בסיס חיים משותפים ובין אשרה על בסיס נישואים היא שבסוף ההליך המדורג במידה ובני הזוג נשואים רשאי בן הזוג הזר להגיש בקשה להתאזרחות  ובהליך של אשרה על סמך חיים משותפים רשאי בן הזוג הזר להגיש בקשה למעמד של תושב קבע. 
יובהר כי בשני המקרים אשרה על בסיס חיים משותפים או נישואים לזר, היה והקשר לא עלה יפה ובני הזוג החליטו לסיים אותו ולהיפרד בן הזוג הזר נדרש לעזוב את ישראל.
בהתאם לנהלי משרד הפנים ניתן לצרף קטין נלווה להליך המדורג רק כשבני הזוג נשואים! 

לקישור לטבלה המסכמת את ההבדל בין שני הנהלים -  לחץ כאן

מה עושים כשבת הזוג הזרה עדיין נשואה בארצה?
נוהל משרד הפנים הרלוונטי המתעדכן מעת לעת קובע כי ככלל מצבם של שני בני הזוג צריך להיות פנוי במידה ומצבו של האישי של אחד מבני הזוג הוא נשוי יש הליך מיוחד לבדיקה באם מי שאינו פנוי עושה מאמצים לשנות מצבו האישי ולאחר הצגת הוכחות לכך (כגון: פרוטוקול מבית משפט, כתבי טענות וכד') ועריכת שימוע מדוקדק לבני הזוג ותחקור מעמיק לכנות הקשר יעבור התיק למטה רשות האוכלוסין להחלטת מנהלת מחלקת אשרות ארצית.

מה עושים כבת הזוג מהפיליפינים ועדיין נשואה?
כאשר מדובר בבת זוג מהפיליפינים יש קושי נוסף המתעורר שכן בפיליפינים לא קים הליך גירושין ולכן בת זוג שמצבה האישי עדיין נשואה אינה יכולה להתגרש (למרות שהיא פרודה מבעלה שנים ארוכות ולמרות שהיא חיה בישראל ובעלה שנפרד בחו"ל) יחד עם זאת בחוק הפיליפיני יש שתי אפשרויות משפטיות אפשריות לשינוי המצב האישי הראשונה  LEGAL SEPERATION מצב בו בני הזוג בפיליפינים עדיין נשואים אך בית המשפט בפליפינים מצהיר כי הם פרודים בצורה רשמית (במצב זה לא ניתן להינשא לבן הזוג הישראלי) האפשרות הנוספת היא  ANNULMENT זהו הליך ביטול הנישואים מעיקרם,  בהליך זה בית המשפט קובע כי הנישואים בטלים ומבוטלים (כאילו מעולם לא נערכו) ואז מצבה האישי של בת הזוג הנשואה חוזר להיות רווקה.
משרד הפנים מערים קשיים רבים כאשר מצבה האישי של הזרה הוא נשואה אך עם כלים נכונים עדיין ניתן להתגבר על המכשול תוך המתנה בסבלנות להחלטת מנהלת אשרות ארצית בכל בקשה.

משרדנו יצר קשר עם עורכת דין אמינה בפיליפינים המסייעת לאזרחי הפיליפינים לשנות מצבם האישי ולהגיש בקשה לביטול הנישואים מעיקרם מאחר ואין גירושין בפיליפינים בהתאם לחוקה הפיליפינית.

מה עושים כשהישראלי עדיין נשוי?
ישנם מקרים בהם מצבה האישי של בת הזוג הנו "פנויה" (רווקה, אלמנה או גרושה) אך מצבו האישי של בן הזוג הישראלי הוא "נשוי" , למרות נסיונות לשנות מצבו האישי ביה"ד הרבני לא ממהר לכפות מתן גט על האישה וגם במקרים אלה ניתן לסייע ולהסדיר מעמד לבת הזוג הזרה.

דוגמאות למקרים מורכבים בהם טיפלנו בעבר
פנה אלינו אזרח ישראלי שהתעניין בנישואים עם עובדת זרה, באותו מקרה לאחר שהוסבר לו אודות הליך 5.2.0009 של משרד הפנים הליך "אשרת שהיה ועבודה על בסיס חיים משותפים"  ומאחר ודובר בעובדת זרה מהפיליפינים שהייתה נשואה בארצה בנישואים קטוליים (בת הזוג רשומה כנשואה ואינה יכולה להתגרש) הוסבר לו שמאחר והם גרים יחד וחיים יחד כבני זוג לכל דבר ועניין, הם יוכלו להסדיר מעמדה על בסיס חיים משותפים, ללא יציאה מישראל וללא נישואים למרות היותה נשואה.
מעמדה הוסדר בסיוע משרדינו וכיום כמו לזוגות הרבים שסיענו בהסדרת המעמד לבת הזוג הזרה תעודת תושב ארעי א/5 - היא רשאית לעבוד ויש לה זכויות בישראל.

נתקלנו במקרים בהם נוצר קשר זוגי בין עובדת זרה בתחום הסיעוד השוהה בישראל באשרה לבין בן זוג ישראלי אלא שמכורח העבודה הזרה מתגוררת עם המעסיק / המטופל ונפגשת עם בן הזוג בסופי שבוע ובחופשות במקרים כאלה ויש חשש כי משרד הפנים ישלול את הבקשה מאחר ובני הזוג התגוררו יחד רק בסופי שבוע ובחופשות אך באמצעות ייצוג משפטי נכון ומנוסה ניתן למצוא פתרון אף לבעייתיות זו.

טיפלנו במקרים רבים של קשר זוגי שנוצר בין עובדת זרה לבין בן משפחה של המטופל, כתוצאה מהטיפול של המטפלת הסיעודית בבן משפחה נוצרו יחסי קרבה שהתפתחו לקשר זוגי קרוב וגם במקרים כאלה טיפלנו ודאגנו להסדרת מעמד לעובדת הזרה כבת זוג של בן משפחת המטופל.

טיפלנו לא אחת במקרים בהם נתבקשנו להסדיר מעמד של עובדת זרה שנכנסה להריון מישראלי ובהסדרת אזרחות ישראלית לקטין לאחר בדיקת אבהות לקטין.
 
טיפלנו במקרים בו נעצרה בת זוג של אזרח ישראלי, לאחר הרחקתה מישראל דאגנו להגיש בקשה ולדאוג להחזרתה לישראל לאחר גירוש והסדרת מעמדה כבת זוג של אזרח ישראלי.

טיפלנו במקרים של קשר זוגי בין "מבקש מקלט" השוהה בישראל עם אישור שהיה "משוחרר בתנאים לפי סעיף 2 א 5 לחוק הכניסה לישראל" כאשר בן/בת הזוג היה מאריתריאה / אוקראינה/ גאורגיה/ רוסיה בנוהל משרד הפנים המעודכן יש התייחסות מפורשת כיצד יש לטפל במקרים אלו כאשר בן הזוג שוהה בישראל כמבקש מקלט וטרם ניתנה החלטה בבקשתו.

טיפלנו במקרים של נישואים אזרחיים בחו"ל כשבן הזוג הישראלי חזר לישראל לבדו וביקש להזמין את אשתו מחו"ל. 
 
ההליכים מול משרד הפנים גם במקרים "רגילים" ופחות "מורכבים" הנם הליכים בירוקרטים מתישים וברוב המקרים תקופת הטיפול בבקשות להסדרת מעמד לבן זוג אורכות זמן רב, פקידי משרד הפנים הקורסים תחת עומס הבקשות, נוטים להערים קשיים ואינם ממהרים להעניק אשרות, לכן עם ייצוג משפטי נכון ע"י עורך דין המתמחה בייצוג במשרד הפנים על בסיס קבוע ניתן להגיע לתוצאות טובות יותר ולקצר באופן משמעותי את פרק הזמן בו ניתנת תשובה לבקשה.
 
עו"ד מומחה יודע כיצד ואיך להגיש ערעור על כל החלטה של פקיד משרד הפנים, בקיא בנהלים ויודע מהן דרישות משרד הפנים בכל שלב בו נבחנת הבקשה או הערר.

עו״ד דור פנק מומלץ על ידי לקוחות רבים ובעל נסיון ארוך שנים של טיפול מול משרד הפנים והסדרת אשרה בישראל (ניתן לקרוא ביקורות בגוגל תחת החיפוש "דור פנק")
 
לקבלת מידע פרטני נוסף ובחינת סיכויי הבקשה ניתן לפנות אלינו בטלפון 09-8901193 או בדואר אלקטרוני  Dor@immigrationlaw.co.il ונשמח לעמוד לרשותכם.
 
השירות המשפטי ניתן בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה השונות ברחבי הארץ ומשכך פגישות ייעוץ ניתן לקיים במשרדנו בנתניה או מחוץ למשרד בסמוך ללשכה בה נדרש הייצוג.

לעו"ד דור פנק נסיון בייצוג בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה הבאות:
משרד הפנים תל אביב, משרד הפנים ירושלים, משרד הפנים חיפה, משרד הפנים עכו, משרד הפנים נתניה, משרד הפנים חולון, משרד הפנים הרצליה, משרד הפנים כפר סבא, משרד הפנים טבריה, משרד הפנים פתח תקווה, משרד הפנים אשדוד, משרד הפנים אשקלון, משרד הפנים צפת, משרד הפנים אילת, משרד הפנים רחובות, משרד הפנים ראשון לציון, משרד הפנים רמת גן, משרד הפנים רמלה, משרד הפנים באר שבע.

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, המסתמך על האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי כלשהו מומלץ להתעדכן בנהלי משרד הפנים המשתנים מעת לעת.

למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il