הגירה וזכויות אדם

ראשי >תחומי התמחות>הגירה וזכויות אדם
אנו מייצגים מבקשי מקלט רק במקרים הומניטאריים בהם להערכתנו ניתן לסייע לאחר בחינה קפדנית של פרטי המקרה והערכת סיכויי ההצלחה, לצערנו אנו נאלצים לדחות מקרים רבים בהם לדעתנו סיכויי הבקשה נמוכים.
מתחילת שנת 2018 אנו ערים לזרם של מבקשי מקלט רבים בישראל מגאורגיה, אוקראינה ורוסיה, אלו נכנסים לישראל באשרת תייר ואז פונים ליחידת הפליטים של רשות ההגירה והאוכלוסין ומגישים בקשה של "מבקש מקלט מדיני".
עד שנבדקת בקשתם באופן פרטני, עקב העומס הרב, הם מקבלים אישור זמני לשהות בישראל, אשרה מסוג "משוחרר בתנאים לפי סעיף א (2) 5 , האשרה מוארכת מעת לעת ומבקש המקלט חותם על התחייבות ליציאה מישראל וכן על התחייבות לשתף פעולה בבדיקת הבקשה, ויובהר: זו אינה "אשרת פליט" אסור למבקש המקלט לעבוד וזו לא "אשרת עבודה".
ברוב המקרים, עם בדיקת הבקשה באופן פרטני, בקשת "מבקש המקלט" נדחית והוא מורחק מישראל.
ע"פ החוק חל איסור על העסקת זרים בישראל לרבות מבקשי מקלט (ולא משנה מאיזה מדינה באפריקה או מחבר העמים לשעבר) אלא אם יש ברשות הזר רשיון עבודה מסוג ב/1 תייר שרשאי לעבוד  או א/5 מעמד של תושב ארעי. 
יש גורמים המבטיחים "אשרת עבודה לפליט" ואנו ממליצים להזהר ולבחון היטב למי פונים.. יש מי המנצל זרים בהבטחות שווא לאשרת פליט למרות שלא קיימת אשרה שכזו ושומר נפשו ירחק.

אנו מייצגים רק בתיקים בהם אנו סבורים שיש סיכויי הצלחה ושומרים לעצמנו הזכות לסרב לייצג במקרים בהם סיכויי ההצלחה נמוכים.

למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il
אנו מייצגים מבקשי מקלט רק במקרים הומניטאריים בהם להערכתנו ניתן לסייע לאחר בחינה קפדנית של פרטי המקרה והערכת סיכויי ההצלחה, לצערנו אנו נאלצים לדחות מקרים רבים בהם לדעתנו סיכויי הבקשה נמוכים.
מתחילת שנת 2018 אנו ערים לזרם של מבקשי מקלט רבים בישראל מגאורגיה, אוקראינה ורוסיה, אלו נכנסים לישראל באשרת תייר ואז פונים ליחידת הפליטים של רשות ההגירה והאוכלוסין ומגישים בקשה של "מבקש מקלט מדיני".
עד שנבדקת בקשתם באופן פרטני, עקב העומס הרב, הם מקבלים אישור זמני לשהות בישראל, אשרה מסוג "משוחרר בתנאים לפי סעיף א (2) 5 , האשרה מוארכת מעת לעת ומבקש המקלט חותם על התחייבות ליציאה מישראל וכן על התחייבות לשתף פעולה בבדיקת הבקשה, ויובהר: זו אינה "אשרת פליט" אסור למבקש המקלט לעבוד וזו לא "אשרת עבודה".
ברוב המקרים, עם בדיקת הבקשה באופן פרטני, בקשת "מבקש המקלט" נדחית והוא מורחק מישראל.
ע"פ החוק חל איסור על העסקת זרים בישראל לרבות מבקשי מקלט (ולא משנה מאיזה מדינה באפריקה או מחבר העמים לשעבר) אלא אם יש ברשות הזר רשיון עבודה מסוג ב/1 תייר שרשאי לעבוד  או א/5 מעמד של תושב ארעי. 
יש גורמים המבטיחים "אשרת עבודה לפליט" ואנו ממליצים להזהר ולבחון היטב למי פונים.. יש מי המנצל זרים בהבטחות שווא לאשרת פליט למרות שלא קיימת אשרה שכזו ושומר נפשו ירחק.

אנו מייצגים רק בתיקים בהם אנו סבורים שיש סיכויי הצלחה ושומרים לעצמנו הזכות לסרב לייצג במקרים בהם סיכויי ההצלחה נמוכים.

למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il