UA-159117648-1 יצוג מבקשי מקלט

ייצוג מבקשי מקלט
אנו מייצגים מבקשי מקלט רק במקרים הומניטריים בהם להערכתנו ניתן לסייע לאחר בחינה קפדנית של פרטי המקרה והערכת סיכויי ההצלחה, עם כל הצער שבדבר, אנו נאלצים לדחות מקרים רבים בהם לדעתנו סיכויי הבקשה נמוכים.

בשנתיים האחרונות אנו ערים לזרם של מבקשי מקלט רבים מגאורגיה, אוקראינה ורוסים הנכנסים לישראל באשרת תייר ואז פונים ליחידת הפליטים של רשות ההגירה והאוכלוסין ומגישים בקשה של "מבקש מקלט".
עד שנבדקת בקשתם באופן פרטני ועקב העומס הרב, הם מקבלים אישור זמני לשהות בישראל, אשרה מסוג "משוחרר בתנאים לפי סעיף א (2) 5 " האשרה מוארכת מעת לעת ומבקש המקלט חותם על התחייבות ליציאה מישראל וכן על התחייבות לשתף פעולה בבדיקת הבקשה.
נבקש להבהיר כי זו אינה "אשרת פליט" וכי אסור למבקש המקלט לעבוד ואין מדובר ב "אשרת עבודה" !!!
ברוב המקרים, עם בדיקת הבקשה באופן פרטני, בקשת "מבקש המקלט" נדחית והוא מורחק מישראל.
ע"פ החוק חל איסור על העסקת זרים בישראל לרבות מבקשי מקלט (ולא משנה מאיזה מדינה אפריקה או חבר העמים לשעבר) אלא אם יש ברשות הזר רשיון עבודה מסוג ב/1 תייר שרשאי לעבוד  או א/5 מעמד של תושב ארעי. 
יש גורמים שונים המבטיחים לאותם זרים "אשרת עבודה לפליט", אנו ממליצים להזהר ולבחון היטב למי פונים.. יש מי המנצל זרים בהבטחות שווא ושומר נפשו ירחק.
אנו מייצגים רק בתיקים בהם אנו סבורים שיש סיכויי הצלחה ושומרים לעצמנו הזכות לסרב לייצג במקרים בהם סיכויי ההצלחה נמוכים.

בקשה לאשרת שהיה בישראל מטעמים הומניטריים
נוהל 5.2.0022 הוא נוהל הבא להסדיר את דרך עבודתה של הוועדה הבינמשרדית מטעמים הומניטריים, ככלל מדובר בוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין בבואו לבחון בקשות למעמד ושהייה בישראל במקרים שאינם עומדים בקיטריונים שנקבעו בנהלים השונים של רשות האוכלוסין וההגירה.
יש מקרים בהם נהלי רשות האוכלוסין מפנים לוועדה הבינמשרדית כך לדוגמא במקרה של פטירה של בן הזוג הישראלי או פרידה של בני זוג כשיש ילדים משותפים / פרידה כתוצאה מאלימות של בן זוג ישראלי ואז ישנם קריטריונים בנוהל הרלוונטי הקובע מתי יש זכות להגיע לוועדה.
ישנם מקרים חריגים נוספים בהם אין פתרון בנהלים האחרים ואז הוועדה המייעצת היא זו הבוחנת את המקרה מטעמים הומניטריים, לעיתים משרד הפנים מסרב להעביר את הבקשה לוועדה ואז ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעררים והסעד המבוקש הוא העברת התיק לבחינת הוועדה. 
בכל מקרה הומניטרי חריג יש לבחון את נסיבות המקרה לגופו ולהגיש בקשה מנומקת לכן רצוי להוועץ בעו"ד העוסק בענייני הגירה לישראל על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה של קבלת הבקשה.
בהתאם לנוהל הוועדה ההומניטרית כאשר מוגשת בקשה בזמן שלמבקש יש אשרה בתוקף, אשרתו תוארך עד למתן החלטה סופית בבקשה משכך מומלץ להתייעץ עם עו"ד בנוגע לתזמון הגשת הבקשה.
יש מקרים בהם פקידי רשות האוכלוסין מנצלים את חוסר הידיעה, שוללים מעמד או דוחים בקשה ורק אחרי ביטול האשרה מיידעים את המבקש אודות זכותו להגיש בקשה לוועדה המייעצת ואז ההליך מתמשך והזר שוהה בישראל ללא אשרה כשהוא ממתין להחלטה, למרבה הצער החלטות הוועדה המייעצת מתקבלות אחרי המתנה ארוכה של חודשים ארוכים ולפעמים שנים..
אנו מייצגים בבבקשות למתן רשיון שהייה בישראל מטעמים הומניטריים ומסייעים בהגשת בקשה לאשרה ובקשה לשהיה בישראל במקרים הומניטריים בהם להערכתנו יש סיכוי הצלחה גבוהים.

לנוחיותכם רצ"ב קישור לטופס בקשה לאשרת שהיה בישראל מטעמים הומניטריים

למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il

ייצוג מבקשי מקלט
אנו מייצגים מבקשי מקלט רק במקרים הומניטריים בהם להערכתנו ניתן לסייע לאחר בחינה קפדנית של פרטי המקרה והערכת סיכויי ההצלחה, עם כל הצער שבדבר, אנו נאלצים לדחות מקרים רבים בהם לדעתנו סיכויי הבקשה נמוכים.

בשנתיים האחרונות אנו ערים לזרם של מבקשי מקלט רבים מגאורגיה, אוקראינה ורוסים הנכנסים לישראל באשרת תייר ואז פונים ליחידת הפליטים של רשות ההגירה והאוכלוסין ומגישים בקשה של "מבקש מקלט".
עד שנבדקת בקשתם באופן פרטני ועקב העומס הרב, הם מקבלים אישור זמני לשהות בישראל, אשרה מסוג "משוחרר בתנאים לפי סעיף א (2) 5 " האשרה מוארכת מעת לעת ומבקש המקלט חותם על התחייבות ליציאה מישראל וכן על התחייבות לשתף פעולה בבדיקת הבקשה.
נבקש להבהיר כי זו אינה "אשרת פליט" וכי אסור למבקש המקלט לעבוד ואין מדובר ב "אשרת עבודה" !!!
ברוב המקרים, עם בדיקת הבקשה באופן פרטני, בקשת "מבקש המקלט" נדחית והוא מורחק מישראל.
ע"פ החוק חל איסור על העסקת זרים בישראל לרבות מבקשי מקלט (ולא משנה מאיזה מדינה אפריקה או חבר העמים לשעבר) אלא אם יש ברשות הזר רשיון עבודה מסוג ב/1 תייר שרשאי לעבוד  או א/5 מעמד של תושב ארעי. 
יש גורמים שונים המבטיחים לאותם זרים "אשרת עבודה לפליט", אנו ממליצים להזהר ולבחון היטב למי פונים.. יש מי המנצל זרים בהבטחות שווא ושומר נפשו ירחק.
אנו מייצגים רק בתיקים בהם אנו סבורים שיש סיכויי הצלחה ושומרים לעצמנו הזכות לסרב לייצג במקרים בהם סיכויי ההצלחה נמוכים.

בקשה לאשרת שהיה בישראל מטעמים הומניטריים
נוהל 5.2.0022 הוא נוהל הבא להסדיר את דרך עבודתה של הוועדה הבינמשרדית מטעמים הומניטריים, ככלל מדובר בוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין בבואו לבחון בקשות למעמד ושהייה בישראל במקרים שאינם עומדים בקיטריונים שנקבעו בנהלים השונים של רשות האוכלוסין וההגירה.
יש מקרים בהם נהלי רשות האוכלוסין מפנים לוועדה הבינמשרדית כך לדוגמא במקרה של פטירה של בן הזוג הישראלי או פרידה של בני זוג כשיש ילדים משותפים / פרידה כתוצאה מאלימות של בן זוג ישראלי ואז ישנם קריטריונים בנוהל הרלוונטי הקובע מתי יש זכות להגיע לוועדה.
ישנם מקרים חריגים נוספים בהם אין פתרון בנהלים האחרים ואז הוועדה המייעצת היא זו הבוחנת את המקרה מטעמים הומניטריים, לעיתים משרד הפנים מסרב להעביר את הבקשה לוועדה ואז ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעררים והסעד המבוקש הוא העברת התיק לבחינת הוועדה. 
בכל מקרה הומניטרי חריג יש לבחון את נסיבות המקרה לגופו ולהגיש בקשה מנומקת לכן רצוי להוועץ בעו"ד העוסק בענייני הגירה לישראל על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה של קבלת הבקשה.
בהתאם לנוהל הוועדה ההומניטרית כאשר מוגשת בקשה בזמן שלמבקש יש אשרה בתוקף, אשרתו תוארך עד למתן החלטה סופית בבקשה משכך מומלץ להתייעץ עם עו"ד בנוגע לתזמון הגשת הבקשה.
יש מקרים בהם פקידי רשות האוכלוסין מנצלים את חוסר הידיעה, שוללים מעמד או דוחים בקשה ורק אחרי ביטול האשרה מיידעים את המבקש אודות זכותו להגיש בקשה לוועדה המייעצת ואז ההליך מתמשך והזר שוהה בישראל ללא אשרה כשהוא ממתין להחלטה, למרבה הצער החלטות הוועדה המייעצת מתקבלות אחרי המתנה ארוכה של חודשים ארוכים ולפעמים שנים..
אנו מייצגים בבבקשות למתן רשיון שהייה בישראל מטעמים הומניטריים ומסייעים בהגשת בקשה לאשרה ובקשה לשהיה בישראל במקרים הומניטריים בהם להערכתנו יש סיכוי הצלחה גבוהים.

לנוחיותכם רצ"ב קישור לטופס בקשה לאשרת שהיה בישראל מטעמים הומניטריים

למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il