בדיקת אבהות - בדיקת סווג רקמות (הורה זר והורה ישראלי)

ראשי >תחומי התמחות>בדיקת אבהות - מעמד לקטין
מעמד לקטין שאביו הנטען הוא ישראלי
לעיתים נוצר מצב בו יש צורך בביצוע בדיקת סווג רקמות לצורך קביעת אבהות לקטין כאשר האם זרה והאב הנטען ישראלי.
מכוח חוק, קטין שנולד לאב שהנו אזרח ישראלי רשאי לקבל אזרחות ישראלית, לכן, משרד הפנים דורש ביצוע בדיקת רקמות טרם רישום הקטין כישראלי.
בדיקת האבהות נעשית באמצעות מתן דגימת DNA דגימת דם או רוק ,הבדיקה נקראת "בדיקת סיווג רקמות" ונעשית באמצעות בדיקה של רקמות ואיזואנזימים שעל פיה ניתנת קביעת אבהות המקובלת בבית המשפט.
על מנת לבצע בדיקת סיווג רקמות, יש לקבל צו של בית המשפט המורה לבית החולים לבצע את הבדיקה.

בדיקת סיווג רקמות לזוגות מעורבים
זוגות מעורבים (זרה וישראלי) שנולד להם ילד לפני שאושר ההליך המדורג ולעיתים גם במהלך ההליך המדורג (אם הייתה פרידה זמנית, חשש לכנות הקשר או שנישאו לאחר הוריית הקטין) יידרשו להמציא פסק דין הקובע קשרי משפחה בין הילד להורה הישראלי שכן ילד/ה של אזרח ישראלי זכאי למעמד בישראל כשל אביו. 
 
בדיקת סיווג רקמות לפי נוהל חו"ל 
לעיתים האזרח הישראלי נמצא בישראל והקטין או הקטינה שוהים יחד עם אימם בחו"ל (או שגם הישראלי נמצא בחו"ל) במקרים אלה, משרד הפנים דורש כי בדיקת האבהות תיעשה בבית חולים בישראל לפיכך יש נוהל של משרד החוץ הנקרא "נוהל חו"ל".
בהתאם לנוהל זה, מוגשת התביעה בבית משפט לענייני משפחה בהתאם למקום המגורים הרשום של הישראלי, לאחר מכן מועברת הבקשה לתגובת המדינה ולאחר קבלת התגובה ניתן ע"י בית המשפט צו לביצוע הבדיקה.
אם הישראלי בישראל הוא נותן את הדגימה בישראל (דגימת דם או רוק) ומי שנמצא בחו"ל (הישראלי, האם והקטין או הקטינה) יזומנו לנציגות ישראל בחו"ל למתן דגימת DNA , דגימת רוק שלאחר מכן תועבר בדואר דיפלומטי ישירות לבית החולים שיבא בתל השומר, לביצוע הבדיקה, תוצאות הבדיקה חסויות ויועברו ישירות מבית החולים לבית המשפט.

פרטים על הבדיקה
ביום ביצוע הבדיקה , לקיחת הדם או הרוק, יש להביא תעודות מזהות (תעודת זהות או דרכון וכן תעודת לידה של הילד, במידה והילד אינו רשום בתעודת זהות) וכן את צו בית המשפט המורה על ביצוע הבדיקה.
קיחת דם מהילד מתבצעת ע"י רופא ילדים או אחות מרפאת ילדים.
ניתן לבצע בדיקת אבהות של העובר ממי השפיר, המכילים תמיד את תאי העובר, ע"י ניקור והוצאת מי שפיר (בשבוע 17 לערך של ההריון), או מסיסי השליה (שבוע 10) במקרים אילו על רופא הנשים המטפל לתאם מראש את ביצוע הבדיקה עם המעבדה וגם בדיקה זו מותנית בצו בית המשפט.
בבדיקת אבהות נבדקים סוגי דם, סמנים גנטיים שונים וסיווג רקמות של כל השלושה. על סמך הבדיקות מאשרים או שוללים אם הגבר הוא אכן האב. מחצית מהתכונות הגנטיות של כל אדם מתקבלות מאביו הביולוגי ומחציתן השנייה מאמו הביולוגית. לפיכך אם קיים סמן גנטי כלשהו אצל הילד אשר אינו קיים אצל האם או הגבר, המשמעות היא כי הגבר אינו אביו של הילד וקיים אב אחר. מאידך אם כל הפרמטרים אשר נבדקו אצל הילד מצויים אצל האישה או הגבר, ניתן להסיק בודאות המתקרבת למאה אחוז כי הגבר הנבדק הוא אכן האב.
 
ההליך המשפטי
כשנדובר בבני זוג מוגשת בקשה בהסכמה בבית המשפט לענייני משפחה בה מבוקש לתת צו המורה על ביצוע בדיקת הרקמות, העתק הבקשה מועבר לתגובת היועץ המשפטי לממשלה ולאחר עמדתו מחליט בית המשפט באם להיענות לבקשה.
לאחר קבלת התוצאה, מועברת חוו"ד רפואית של בית החולים הקובעת את תוצאת האבהות לבית המשפט ועל סמך התוצאה הרפואית מוגשת בקשה למתן פסק הדין הקובע קשרי משפחה בין ההורה לילד.
לאחר מכן על סמך פסק הדין יש להגיש בקשה למשרד הפנים לרשום את הקטין כילד של אזרח ישראלי במרשם האוכלוסין ואם ניתן להגיש בקשה לדרכון ישראלי לילד.
 
למשרדנו נסיון רב בהגשת תביעות אבהות לפי נוהל חו"ל וייצגנו מקרים רבים בהן הזרה והילד/ה שוהים בחו"ל (תאילנד, פיליפינים, דרום אפריקה, גאנה, רוסיה, אוקראינה , מדינות אירופה השונות) והאב הישראלי בישראל , כמובן שלאחר ההכרה באבהות הקטין רשאי לקבל דרכון ישראלי כילד של ישראלי והבקשה מוגשת בשגרירות לאחר עדכון השגרירות ברישום האבהות.

עצם מתן המעמד לקטין אינו משליך אוטומטית על מעמדה של האם ובמידה והישראלי מעוניין להזמין את בת הזוג לישראל יש לפעול בהתאם לנהלים המקובלים בין אם על בסיס הזוגיות ובין אם על בסיס נישואים אזרחיים.

למידע נוסף ולסיוע בפניה לבית המשפט, פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193
 
מעמד לקטין שאביו הנטען הוא ישראלי
לעיתים נוצר מצב בו יש צורך בביצוע בדיקת סווג רקמות לצורך קביעת אבהות לקטין כאשר האם זרה והאב הנטען ישראלי.
מכוח חוק, קטין שנולד לאב שהנו אזרח ישראלי רשאי לקבל אזרחות ישראלית, לכן, משרד הפנים דורש ביצוע בדיקת רקמות טרם רישום הקטין כישראלי.
בדיקת האבהות נעשית באמצעות מתן דגימת DNA דגימת דם או רוק ,הבדיקה נקראת "בדיקת סיווג רקמות" ונעשית באמצעות בדיקה של רקמות ואיזואנזימים שעל פיה ניתנת קביעת אבהות המקובלת בבית המשפט.
על מנת לבצע בדיקת סיווג רקמות, יש לקבל צו של בית המשפט המורה לבית החולים לבצע את הבדיקה.

בדיקת סיווג רקמות לזוגות מעורבים
זוגות מעורבים (זרה וישראלי) שנולד להם ילד לפני שאושר ההליך המדורג ולעיתים גם במהלך ההליך המדורג (אם הייתה פרידה זמנית, חשש לכנות הקשר או שנישאו לאחר הוריית הקטין) יידרשו להמציא פסק דין הקובע קשרי משפחה בין הילד להורה הישראלי שכן ילד/ה של אזרח ישראלי זכאי למעמד בישראל כשל אביו. 
 
בדיקת סיווג רקמות לפי נוהל חו"ל 
לעיתים האזרח הישראלי נמצא בישראל והקטין או הקטינה שוהים יחד עם אימם בחו"ל (או שגם הישראלי נמצא בחו"ל) במקרים אלה, משרד הפנים דורש כי בדיקת האבהות תיעשה בבית חולים בישראל לפיכך יש נוהל של משרד החוץ הנקרא "נוהל חו"ל".
בהתאם לנוהל זה, מוגשת התביעה בבית משפט לענייני משפחה בהתאם למקום המגורים הרשום של הישראלי, לאחר מכן מועברת הבקשה לתגובת המדינה ולאחר קבלת התגובה ניתן ע"י בית המשפט צו לביצוע הבדיקה.
אם הישראלי בישראל הוא נותן את הדגימה בישראל (דגימת דם או רוק) ומי שנמצא בחו"ל (הישראלי, האם והקטין או הקטינה) יזומנו לנציגות ישראל בחו"ל למתן דגימת DNA , דגימת רוק שלאחר מכן תועבר בדואר דיפלומטי ישירות לבית החולים שיבא בתל השומר, לביצוע הבדיקה, תוצאות הבדיקה חסויות ויועברו ישירות מבית החולים לבית המשפט.

פרטים על הבדיקה
ביום ביצוע הבדיקה , לקיחת הדם או הרוק, יש להביא תעודות מזהות (תעודת זהות או דרכון וכן תעודת לידה של הילד, במידה והילד אינו רשום בתעודת זהות) וכן את צו בית המשפט המורה על ביצוע הבדיקה.
קיחת דם מהילד מתבצעת ע"י רופא ילדים או אחות מרפאת ילדים.
ניתן לבצע בדיקת אבהות של העובר ממי השפיר, המכילים תמיד את תאי העובר, ע"י ניקור והוצאת מי שפיר (בשבוע 17 לערך של ההריון), או מסיסי השליה (שבוע 10) במקרים אילו על רופא הנשים המטפל לתאם מראש את ביצוע הבדיקה עם המעבדה וגם בדיקה זו מותנית בצו בית המשפט.
בבדיקת אבהות נבדקים סוגי דם, סמנים גנטיים שונים וסיווג רקמות של כל השלושה. על סמך הבדיקות מאשרים או שוללים אם הגבר הוא אכן האב. מחצית מהתכונות הגנטיות של כל אדם מתקבלות מאביו הביולוגי ומחציתן השנייה מאמו הביולוגית. לפיכך אם קיים סמן גנטי כלשהו אצל הילד אשר אינו קיים אצל האם או הגבר, המשמעות היא כי הגבר אינו אביו של הילד וקיים אב אחר. מאידך אם כל הפרמטרים אשר נבדקו אצל הילד מצויים אצל האישה או הגבר, ניתן להסיק בודאות המתקרבת למאה אחוז כי הגבר הנבדק הוא אכן האב.
 
ההליך המשפטי
כשנדובר בבני זוג מוגשת בקשה בהסכמה בבית המשפט לענייני משפחה בה מבוקש לתת צו המורה על ביצוע בדיקת הרקמות, העתק הבקשה מועבר לתגובת היועץ המשפטי לממשלה ולאחר עמדתו מחליט בית המשפט באם להיענות לבקשה.
לאחר קבלת התוצאה, מועברת חוו"ד רפואית של בית החולים הקובעת את תוצאת האבהות לבית המשפט ועל סמך התוצאה הרפואית מוגשת בקשה למתן פסק הדין הקובע קשרי משפחה בין ההורה לילד.
לאחר מכן על סמך פסק הדין יש להגיש בקשה למשרד הפנים לרשום את הקטין כילד של אזרח ישראלי במרשם האוכלוסין ואם ניתן להגיש בקשה לדרכון ישראלי לילד.
 
למשרדנו נסיון רב בהגשת תביעות אבהות לפי נוהל חו"ל וייצגנו מקרים רבים בהן הזרה והילד/ה שוהים בחו"ל (תאילנד, פיליפינים, דרום אפריקה, גאנה, רוסיה, אוקראינה , מדינות אירופה השונות) והאב הישראלי בישראל , כמובן שלאחר ההכרה באבהות הקטין רשאי לקבל דרכון ישראלי כילד של ישראלי והבקשה מוגשת בשגרירות לאחר עדכון השגרירות ברישום האבהות.

עצם מתן המעמד לקטין אינו משליך אוטומטית על מעמדה של האם ובמידה והישראלי מעוניין להזמין את בת הזוג לישראל יש לפעול בהתאם לנהלים המקובלים בין אם על בסיס הזוגיות ובין אם על בסיס נישואים אזרחיים.

למידע נוסף ולסיוע בפניה לבית המשפט, פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193