מסורבי כניסה לישראל - דרך הטיפול הרצויה

ראשי >תחומי התמחות>מסורבי כניסה לישראל

מסורבי כניסה לישראל / מתקן מסורבים נתב"ג
עו"ד הגירה לישראל העוסק בענייני משרד הפנים מטפל גם במקרים של סירוב כניסה לישראל.
פקידי רשות ההגירה והאוכלוסין (ביקורת הגבולות) רשאים להפעיל שיקול דעת ולסרב כניסת זר / תייר שהגיע לישראל לביקור גם ממדינה שאזרחיה פטורים מאשרת כניסה לישראל (לדוג' רוסיה, אוקראינה, ארה"ב , פיליפינים וכו') הנימוק הנפוץ ביותר לסירוב כניסה לישראל הוא "חשש להשתקעות", שהיה קודמת מעבר לתנאי האשרה בישראל, בן זוג ישראלי או שיש לזר קרוב משפחה העובד בישראל כעובד זר.
 
דוגמא נפוצה נוספת למקרים בהם תסורב כניסה לישראל היא למי שבא לבקר בישראל אדם שאינו אזרח או תושב קבע , כך לדוגמא "עובדים זרים" לרבות מטפלים סיעודיים השוהים בישראל בצורה חוקית אינם רשאים להזמין לביקור חברים או קרובי משפחה!!! ומי שיגיע לבקר "עובד זר" כניסתו תסורב בנתב"ג.
 
דוגמא נפוצה נוספת הוא סירוב כניסה היא של בני זוג - שכן בהתאם לנוהל משרד הפנים יש להזמין בן זוג דרך הלשכה הרלוונטית ובהזמנה מראש ובקרי הגבול מונחים לסרב כניסה של בן זוג שהגיע ללא הזמנה מראש גם אם מדובר בבן זוג זר הנשוי או נשואה לאזרח ישראלי גם כשמדובר בהגעה משותפת עם הישראלי לנתב"ג ולמרות שלעיתים הזר הוא ממדינה הפטורה מאשרת כניסה.
בהתאם לנהלי משרד הפנים , זר שהה בישראל ועבד בה בעבר (בכל סוג של אשרה כולל אשרת סיעוד והיה חוקי לאורך כל תקופת העבודה) ומעוניין לבוא לישראל לביקור חייב באשרה טרם בואו לישראל גם אם הוא ממדינה בה אין צורך באשרת תייר ויש להזמינו מראש אחרת כניסתו תסורב.
מי שהגיע לישראל וכניסתו סורבה מועבר למתקן הכליאה "מתקן מסורבים" הממוקם בנתב"ג בו הוא ישהה עד להרחקתו , מתקן המסורבים בנתב"ג נמצא באחריות רשות ההגירה והאוכלוסין. (בעבר היה באחריות משטרת ההגירה)
 
אז מה עושים??
אם נתקלתם במצב בו סורבה כניסה לישראל של בן זוג, מכר, חבר או בן משפחה של אזרחים ישראלים או תושבי דרך הפעולה היא פניה דחופה לעו"ד המתמצא בחוקי ההגירה ודיני הכניסה לישראל על מנת שיבחן את נסיבות העניין, יבחן את עילת הסירוב ויעריך באם יש מקום להגשת ערר על ההחלטה לבית הדין לעררים לו שמורה הסמכות לבחון את עילות הסירוב.
הערר מוגש עם בקשה ל"צו ביניים" במעמד צד אחד לצורך הקפאת מצב קיים "עיכוב ההרחקה מישראל" עד לדיון בערר, לרוב כשהחלטת הסירוב ניתנה בחוסר סבירות ייעתר בית הדין לבקשה לצו ביניים ויקבע את הדיון למועד קרוב שכן עד למועד הדיון שוהה הזר במתקן המסורבים.
 
מומלץ לפעול באופן מיידי עם קבלת הידיעה כל היותו של האורח שלכם "מעוכב כניסה/מסורב כניסה" ויש להצטייד במס' הדרכון של הזר ופרטים נוספים אודות המקרה , לברר מתי שעת ההרחקה המשוערת (למתי תואמה הטיסה חזרה לארצו) היה ובית הדין יקבל את הערר ויאשר את הכניסה לישראל הדבר כרוך בהפקדת ערבות כספית שתבטיח יציאת הזר מישראל בתום הביקור.

על פי ההנחיות יש לדעת מתי מועד הגירוש מישראל שכן ניתן לפנות רק בהתראה של מעל 3 שעות מהמועד שנקבע להרחקה.

בכל מקרה של סירוב כניסה לישראל ניתן לפנות למשרדנו בטלפון  09-8901193 גם לאחר שעות העבודה ונבחן את עניינכם לגופו.
 

מסורבי כניסה לישראל / מתקן מסורבים נתב"ג
עו"ד הגירה לישראל העוסק בענייני משרד הפנים מטפל גם במקרים של סירוב כניסה לישראל.
פקידי רשות ההגירה והאוכלוסין (ביקורת הגבולות) רשאים להפעיל שיקול דעת ולסרב כניסת זר / תייר שהגיע לישראל לביקור גם ממדינה שאזרחיה פטורים מאשרת כניסה לישראל (לדוג' רוסיה, אוקראינה, ארה"ב , פיליפינים וכו') הנימוק הנפוץ ביותר לסירוב כניסה לישראל הוא "חשש להשתקעות", שהיה קודמת מעבר לתנאי האשרה בישראל, בן זוג ישראלי או שיש לזר קרוב משפחה העובד בישראל כעובד זר.
 
דוגמא נפוצה נוספת למקרים בהם תסורב כניסה לישראל היא למי שבא לבקר בישראל אדם שאינו אזרח או תושב קבע , כך לדוגמא "עובדים זרים" לרבות מטפלים סיעודיים השוהים בישראל בצורה חוקית אינם רשאים להזמין לביקור חברים או קרובי משפחה!!! ומי שיגיע לבקר "עובד זר" כניסתו תסורב בנתב"ג.
 
דוגמא נפוצה נוספת הוא סירוב כניסה היא של בני זוג - שכן בהתאם לנוהל משרד הפנים יש להזמין בן זוג דרך הלשכה הרלוונטית ובהזמנה מראש ובקרי הגבול מונחים לסרב כניסה של בן זוג שהגיע ללא הזמנה מראש גם אם מדובר בבן זוג זר הנשוי או נשואה לאזרח ישראלי גם כשמדובר בהגעה משותפת עם הישראלי לנתב"ג ולמרות שלעיתים הזר הוא ממדינה הפטורה מאשרת כניסה.
בהתאם לנהלי משרד הפנים , זר שהה בישראל ועבד בה בעבר (בכל סוג של אשרה כולל אשרת סיעוד והיה חוקי לאורך כל תקופת העבודה) ומעוניין לבוא לישראל לביקור חייב באשרה טרם בואו לישראל גם אם הוא ממדינה בה אין צורך באשרת תייר ויש להזמינו מראש אחרת כניסתו תסורב.
מי שהגיע לישראל וכניסתו סורבה מועבר למתקן הכליאה "מתקן מסורבים" הממוקם בנתב"ג בו הוא ישהה עד להרחקתו , מתקן המסורבים בנתב"ג נמצא באחריות רשות ההגירה והאוכלוסין. (בעבר היה באחריות משטרת ההגירה)
 
אז מה עושים??
אם נתקלתם במצב בו סורבה כניסה לישראל של בן זוג, מכר, חבר או בן משפחה של אזרחים ישראלים או תושבי דרך הפעולה היא פניה דחופה לעו"ד המתמצא בחוקי ההגירה ודיני הכניסה לישראל על מנת שיבחן את נסיבות העניין, יבחן את עילת הסירוב ויעריך באם יש מקום להגשת ערר על ההחלטה לבית הדין לעררים לו שמורה הסמכות לבחון את עילות הסירוב.
הערר מוגש עם בקשה ל"צו ביניים" במעמד צד אחד לצורך הקפאת מצב קיים "עיכוב ההרחקה מישראל" עד לדיון בערר, לרוב כשהחלטת הסירוב ניתנה בחוסר סבירות ייעתר בית הדין לבקשה לצו ביניים ויקבע את הדיון למועד קרוב שכן עד למועד הדיון שוהה הזר במתקן המסורבים.
 
מומלץ לפעול באופן מיידי עם קבלת הידיעה כל היותו של האורח שלכם "מעוכב כניסה/מסורב כניסה" ויש להצטייד במס' הדרכון של הזר ופרטים נוספים אודות המקרה , לברר מתי שעת ההרחקה המשוערת (למתי תואמה הטיסה חזרה לארצו) היה ובית הדין יקבל את הערר ויאשר את הכניסה לישראל הדבר כרוך בהפקדת ערבות כספית שתבטיח יציאת הזר מישראל בתום הביקור.

על פי ההנחיות יש לדעת מתי מועד הגירוש מישראל שכן ניתן לפנות רק בהתראה של מעל 3 שעות מהמועד שנקבע להרחקה.

בכל מקרה של סירוב כניסה לישראל ניתן לפנות למשרדנו בטלפון  09-8901193 גם לאחר שעות העבודה ונבחן את עניינכם לגופו.