הגירה וזכויות אדם

ראשי >תחומי התמחות>הגירה וזכויות אדם
אנו מייצגים מבקשי מקלט רק במקרים הומניטאריים בהם להערכתנו ניתן לסייע לאחר בחינה קפדנית של פרטי המקרה והערכת סיכויי ההצלחה, לצערנו אנו נאלצים לדחות מקרים רבים בהם לדעתנו סיכויי הבקשה נמוכים.
מתחילת שנת 2018 אנו ערים לזרם של מבקשי מקלט רבים בישראל מגאורגיה ומאוקראינה, אלו נכנסים לישראל באשרת תייר ואז פונים ליחידת הפליטים של רשות ההגירה והאוכלוסין בבקשה למעמד של פליט.
עד שנבדקת בקשתם באופן פרטני, עקב העומס הרב, הם מקבלים אישור זמני לשהות בישראל המוארך מעת לעת ובו התחייבות ליציאה מישראל והתחייבות לשתף פעולה בבדיקת בקשתם, ויובהר זו אינה "אשרת פליט" ואינה אשרת עבודה.
ברוב המקרים, עם בדיקת הבקשה בקשתם נדחית והם מורחקים מישראל.
ע"פ החוק הקיים חל איסור על העסקת זרים בישראל לרבות מבקשי מקלט (ולא משנה מאיזה מדינה) אלא אם יש ברשותם רשיון עבודה מסוג ב/1 תייר שרשאי לעבוד  או א/5 מעמד של תושב ארעי. 
יש גורמים המבטיחים "אשרת עבודה לפליט" ואנו ממליצים להזהר ולבחון היטב למי פונים.. יש מי המנצל זרים בהבטחות שווא לאשרת פליט למרות שלא קיימת אשרה שכזו.
אנו מייצגים מבקשי מקלט רק במקרים הומניטאריים בהם להערכתנו ניתן לסייע לאחר בחינה קפדנית של פרטי המקרה והערכת סיכויי ההצלחה, לצערנו אנו נאלצים לדחות מקרים רבים בהם לדעתנו סיכויי הבקשה נמוכים.
מתחילת שנת 2018 אנו ערים לזרם של מבקשי מקלט רבים בישראל מגאורגיה ומאוקראינה, אלו נכנסים לישראל באשרת תייר ואז פונים ליחידת הפליטים של רשות ההגירה והאוכלוסין בבקשה למעמד של פליט.
עד שנבדקת בקשתם באופן פרטני, עקב העומס הרב, הם מקבלים אישור זמני לשהות בישראל המוארך מעת לעת ובו התחייבות ליציאה מישראל והתחייבות לשתף פעולה בבדיקת בקשתם, ויובהר זו אינה "אשרת פליט" ואינה אשרת עבודה.
ברוב המקרים, עם בדיקת הבקשה בקשתם נדחית והם מורחקים מישראל.
ע"פ החוק הקיים חל איסור על העסקת זרים בישראל לרבות מבקשי מקלט (ולא משנה מאיזה מדינה) אלא אם יש ברשותם רשיון עבודה מסוג ב/1 תייר שרשאי לעבוד  או א/5 מעמד של תושב ארעי. 
יש גורמים המבטיחים "אשרת עבודה לפליט" ואנו ממליצים להזהר ולבחון היטב למי פונים.. יש מי המנצל זרים בהבטחות שווא לאשרת פליט למרות שלא קיימת אשרה שכזו.